Ajaccio a okolí

Ajaccio a jeho pamětihodnosti

Citadelle (citadela) - nenavštěvuje se. Z mola pod ní, dlouhého 200 m a zvaného Jetée de la citadelle, je pěkný výhled na záliv.

Musée du Capitellu (muzeum) - ve třech, po sobě jdoucích sálech, jsou k vidění předměty, nádobí a obrazy, patřící staré rodině, sbírající je již od 18.stol. (např. pozlacený servis patřící Napoleonovi a dvě malby Rafaelových žáků.

Église St-Érasme (kostel sv. Erasma) - bývalá kaple jezuitské koleje z r. 1617. Po vypovězení jezuitů, kaple královské koleje. Za revoluce uzavřena. V r. 1815 přiřčena sv. Erasmovi, patronu námořníků a znovuvysvěcena. V interiéru je mnoho maket lodí, tři kříže pro nošení na procesích a socha sv. Erasma s andělíčky a soubor pluviálů a dalmatik.

Cathédrale (katedrála) budovaná v l. 1582-1593 místo bývalého kostela sv. Kříže v renesančním stylu. Architekt Giacomo della Porta byl zde nucen na přání biskupa zmenšit rozměry budovy, zmínka o tom je uvedena na desce vedle vchodu. Byl zde křtěn dvouletý Napoleon v křtitelnici vpravo od vchodu. Bronzová "koruna" nad mramorovou křtitelnicí pochází z r. 1900. 1. pilastr vlevo nese desku, kde jsou uvedena poslední slova Napoleona před smrtí na sv. Heleně 29.4. 1821: "Jestli vyhostí z Paříže mou mrtvolu, jako vyhostili mou osobu, přeji si aby mne pochovali vedle mých předků v katedrále v Ajacciu, na Korsice". Hrobka rodiny Bonaparte se vskutku nacházela v katedrále v Ajacciu před tím, než byla vybudována v r. 1855 císařská kaple. Procházíme-li lodí polevé straně, přijdeme nejdříve ke kapli ze 16.stol. od Pierre-Paul d'Ornana, s plátnem Delacroix : P. Marie Nejsvětějšího srdce. Ve druhé kapli, zasvěcené P. Marii Milosrdenství, patronce Ajaccia, je její impozantní mramorová socha z 18.stol. V poslední kapli - P. Marie Růžencové, jejíchž 15 obrázků ze 17.stol. znázorňuje mystéria. Tři sošky z polychromovaného dřeva znázorňují sv.Dominika, P. Marii s dítětem a sv. Rozalii z Limy. Hlavní monumentální oltář z bílého mramoru se čtyřmi kroucenými sloupy z černého mramoru byl v r. 1811 věnován kostelu sestrou Napoleona Elisou, kněžnou z Luccy a Piombina. V kapli vpravo od chóru je článkovaný krucifix. Nad falešným transeptem je iluzivně vymalovaná kopule. Všimněte si vpravo krásné P. Marie z bílého mramoru z 18.stol. pod nebesy z elegantních drapérií a kazatelny ve formě kalichu u čtyřhranného pilíře lodi. V ulici "rue Notre-Dame" č. 3 je dlouhá strohá fasáda paláce l'Hôtel Cuneo d'Ornano - všimněte si portálu s opěrami a mramorovým překladem, nad nímž je kartuš s korunou, ve které jsou znaky rodiny d'Ornano. Dát se vlevo ul. Římského krále "rue du Roi-de-Rome", potom vpravo ul. sv.Karla "rue St-Charles", přijdeme k Maison Bonaparte (rodný dům Napoleona) - stojí na nám. "Place Leticia" se sochou římského krále jako dítěte od E. J. Veziena z r. 1936. Protože předpokládám, že ho spolu navštívíme, nebudu se zde rozepisovat, co se událo ve které místnosti a v kterém rohu ten který kus nábytku stojí. Vrátíme se do ul. St-Charles a budeme jí pokračovat až do ul. "rue Bonaparte", bývalé "carrughju drittu" janovského města, kterou obývali obchodníci a která dělila staré město na část boháčů na jihu a chudých na severu. Zastavíme u č. 15 před domem l'Hôtel Pozzo di Borgo, zařízeném jako italský palác s ozdobou oken iluzorní okrovou barvou, V přízemí mramorový monumentální portál, se štítem se znaky, spočívajícím na dvou sloupech dáva stavbě slavnostní ráz. Nám. maršála Foche - "Place Maréchal Foch" - toto malé čtyřhranné nám. s palmami a restauracemi stojí se nachází proti přístavu. Před č. 7-10 avenue Serafini stojí v nice malá socha "statue de la Madonuccia", nebo také P. Maria Milosrdenství "N. D. de la Miséricorde". Chrání město od r. 1656. Napoleonova socha z bílého mramoru jako Prvního konsula "Bonaparte Premier Consul" od Labourera, stojí na Kašně čtyř lvů "Fontaine des Quatre Lions" od místního sochaře a malíře Maglioliho. Naproti je radnice - Hôtel de ville, ve které se nachází Musée napoléonien (Napoleonské muzeum). Ve velkém salonu "Grand salon" jsou vystaveny vzpomínky na Napoleona a jeho příbuzné a na stropě visí křišťálový lustr, dar ČSSR v r. 1969 k 200. výročí narození Napoleona. V Medailovém sále "Sale des médailles" je sbírka mincí a medailí ze zlata, stříbra bronzu z let 1797 - 1876, které Napoleon a jeho příbuzní věnovali městu, + další sbírky. Z nám. maršála Foche pokračujeme vpravo ul. "rue Cardinal-Fesch", bývalou ul. "Borgo". U č. 27 je fasáda tvořena dvěma patry obloukových galerií.

Chapelle imperiále (císařská kaple) - nechal ji vybudovat Napoleon III. V r. 1857. Je renesanční, s iluzorní malbou kopule od architekta Jerôme Maglioliho. Vitráže nesou znaky kardinála Fesche. Na hlavním oltáři je koptský Kristus, dar Napoleona matce. V kryptě jsou uložení členové rodiny Bonaparte.

Musée Fesch (muzeum Fesch) - je to spíše obrazová galerie, instalovaná v paláci Fesch, budovaném od r. 1827. Je zde nejvýznamnější sbírka italského gotického renesančního umění po Louvre. (Boticelli: Madona s girlandami)

Bibliothèque (Knihovna) - nachází se v přízemí paláce Fesch. Založena r. 1801 Lucienem Bonapartem (jako tehdejším ministrem vnitra) má nyní okolo 50 000 svazků. Pokračovat ul. Kardinála Fesche. Zahnout vlevo do ul. Tří Marií "rue des Trois-Marie a jít dále dolů třídou "cours Napoleon", hlavní obchodní tepnou. V hale Préfecture (prefektury) je římský sarkofág z 3. stol. n. l. Na nám. gen. De Gaula - "place Général-de-Gaule" je spojením mezi starými čtvrtěmi a novou výstavbou. Je to bývalé Diamantové nám. "place du Diamant" a v jeho středu stojí slavnostní bronzový pomník Napoleona jako římského císaře s jeho čtyřmi bratry od architekta Violet-le-Duca. Z teras nám. je výhled na záliv. Dále půjdeme po třídě "Cours Grandval" a vpravo ul. "rue Maréchal d'Ornano k Musée "A Bandera" (muzeum) - historické muzeum - od prehistorie do konce 2.světové války. Budeme-li pokračovat po třídě "Cours Grandval", uvidíme vpravo budovu Korsického Územního Shromáždění "Assamblé de Corse". Dojdeme-li až ke Slavkovskému nám. "Place d'Austerlitz", bývalému nám. "U Casone", uvidíme další monumentální pomník Napoleona I. jako císaře. Před ním jsou dva orli a stéla s nápisem, připomínajícím jeho vítězství a velké dílo. Pomník je kopie sochy malého kaprála "Petit Caporal" z Jižní galerie "Galerie du Midi" Invalidovny v Paříži.

Dokumentární pořad z produkce České televize o městě Ajaccio naleznete na tomto odkazu: Korsika očima Jana Šmída - Příběh Napoleona

Informace o pamětihodnostech spojených s Napoleonem naleznete zde.

Zajímavosti v okolí města

Krvavé ostrovy (Les îles Sanguinaires)

Příbližně 12 km západně od hlavního města Ajaccia se nachází Pointe de la Parata (mys Parata). Stojí tu janovská věž, procházka na špici útesů tam i zpět zabere cca ½ hod. a poskytne Vám nádherný výhled na protilehlé Îles Sanguinaires. Doporučujeme navštívit navečer, při západu slunce, kdy ostrůvky dostávají krásné zabarvení.

Další informace o Krvavých ostrovech naleznete zde.


Okolí obce Bastelica

Cascade de Sant'Alberto (vodopád) - tam a zpět cca ¼ hod. od mostu v zatáčce pěšinou po pravém břehu potoka. Pont génois de Zipitolli (janovský most) - tam a zpět cca ¼ hod. Sestoupit cestou vlevo od silnice. Nejlepší pohled na most je z druhého břehu, nutno přejít most, pokračovat po pěšině asi 30 m pak vlevo sejít na břeh říčky Ése. Route panoramique du plateau d'Ése (vyhlídková silnice na planinu Ése), kde je lyžařské středisko. Odtud dle času a počasí výlet - procházka č.19 - z knížky "Nejkrásnější turistické trasy" Salaše Pozzi - asi 4 hod celkem. Dovolí-li čas a silnice, vracet bychom se mohli přes: Gorges du Prunelli (soutěska Prunelli)

Facebook