Les îles Sanguinaires

Krvavé ostrovy

Souostroví Krvavé ostrovy (L'archipel des Sanguinaires) ležící na západním pobřeží Korsiky, příbližně 12 km západně od hlavního města Ajaccia. Jsou nejsevernějším bodem zálivu Golfe d´Ajaccio.

Souostroví se skládá celkem ze 4 ostrůvků - největším a zároveň nejvzdálenějším od vyhlídky na kamenitém mysu Punta della Parata je ostrov Mezzo Mare (zvaný také Grande Sanguinaire). Před ním leží ostrůvek Ile Cala d'Alga (výška 30 m) dále Ile de l'Oga, a nejblíže k vyhlídce se nachází Ile de Porri (výška 31 m). K souostroví patří také skalisko zvané U Sbiru (výška 13 m) mezi ostrůvky Porri a de l'Oga.

Na nejvyšším bodu souostroví na ostrůvku Mezzo Mare ve výšce 80 m nad mořem byl v roce 1870 vystavěn maják. Ten byl inspirací pro francouzského spisovatele Alphonse Daudeta (1840-1897), jenž majáku věnoval jednu ze svých povídek ve sbírce Lettres de Mon Moulin (Listy z mého mlýna).

Pozůstatky původní majáku se nachází o něco jižněji na stejném ostrově.

Původ názvu ostrova se podle jedné verze odvozuje od slova Sagonarri (černá krev), tedy barvy, kterou ostrovy získávají za příznivých klimatických podmínek při západu slunce nebo také díky květům růžově až červeně kvetoucí Frankenie hladké (Frankenia laevis). Další verze se vztahuje k faktu, že ostrov byl v minulosti útočištěm pirátů.

Nejpravděpodobnější je však varianta, že ostrovy získali své jméno díky blízkému Sagonskému zálivu - v mapě z roku 1595 jsou uváděny jako "Sagonares insulae" neboli Sagonské ostrovy.

Ostrovy byly osídleny v 15. století ve spojitosti se stavbou janovské věže na místě současného majáku.

Nad vyhlídkovým bodem na mysu Punta della Parata se ve výšce 55 m nad mořem nachází věž Tour de La Parata, založená Janovany v roce 1608 na obranu proti nájezdům saracénských pirátů.

Facebook