Santa Teresa di Gallura

Město na úplném severu Sardinie, přístav. Rozprostírá se na skalnaté planině asi 40 m nad mořem. Na východě je ohraničena zátokou s přístavem - trajektové spojení s Korsikou (MOBY a Toremar 8 spojů). Původně rybářská vesnička je dnes jednou z nejznámějších lokalit na Sardinii také díky nádherným plážím s bílým pískem a žulovými skalami, které časem vítr proměnil ve skutečná sochařská díla.

Město bylo založené pravděpodobně Féničany a neslo v době Římské název Lungoni, později ve středověku pak Lungon Sardo.

Později zde byly dvě osady pod římskou nadvládou Longonis a Tibula. První z nich byla rybářskou vesnicí situovanou nalevo od nynějšího přístavu. Její jméno bylo zřejmě odvozeno od zvláštního tvaru přístavní zátoky, která poskytuje přirozené útočiště pro lodě. Osada Tibula - město je jednou z možných lokalit - jde o místo uváděné v Antonini Itinerarium (registr uvádějící vzdálenosti jednotlivých míst na území římské říše).

Byla odtud svážena žula, kterou používali Římané při výstavbě budov v Římě (například některé sloupy římského Panteonu byly právě ze zdejší žuly). Ještě dnes lze najít velké žulové bloky jako doklad dřívější průmyslové minulosti. Římané z této oblasti dováželi z okolních dolů žulu do svého města (doly na Capo Testa).

Dodnes se zachovala obranná věž Longosardo postavená Španěly (Filipem II.) v průběhu 16. století, podle níž se jmenuje i přístav - Porto Longosardo. Současné město bylo vybudováno až později na počátku 19. století. Dne 12. 8. 1808 byla podle plánů zahájena výstavba dnešní historické části města. . Král Vittorio Emanuel I. pojmenoval město na počest své manželky Marie Terezie.
Turistický ruch pak město rozšířil, ale zůstal zde zachovaný krásný přírodní ráz nevelkého městečka...

Na západní straně městečka je krásná pláž Rena Bianca naproti ostrůvku Isola Monica (díky mělkému moři snadno přístupná z pevniny) přístupna a s výhledem na Korsiku. V blízkém okolí jsou i další nádherné pláže jako (na východě) La Marmorata naproti úchvatným ostrůvkům Isole Marmorata a také s výhledem na Korsiku. Pláže na západ od městečka - v okolí Capo Testa patří též k jedněm z nejkrásnějších na Sardinii!

Facebook