Capo d'Orso

Nedaleko od Palau leží tzv. Medvědí skála (Capo d´Orso) - zdaleka viditelný žulový blok, vymodelovaný větrem a erozí do tvaru jakéhosi mohutného zvířete (orso - medvěd). Výstup je krátký, mírně namáhavý, ale jste odměněni pohádkovým výhledem na okolní ostrovy.

Medvědí skála získala své jméno díky tvaru obrovského žulového kamene, který shlíží na okolní krajinu z vršku 120 m vysokého žulového útesu. Skála byla erozí větru a dalších atmosférických vlivů modelována po tisíciletí. Kámen pochází pravděpodobně z pozdního paleolitu a nyní jako strážný medvěd hlídá průplav mezi Palau a ostrovem La Maddalena.

Kámen je navštěvován už od pradávna a stejně tak je doloženo, že první mořeplavci, kteří připluli k břehům Sardinie jej považovali za jeden z navigačních a orientačních prvků ve Středozemí. Někteří ji označovali jako Homérovu zemi - Laestrygonii.

Důkazy nalezneme v zápisech cestovatelů a zeměpisců, kteří studovali Sardinii. První grafická ilustrace skály se objevuje v knize "Itinerario dell´Isola di Sardegna" (Itinerář ostrova Sardinie) od A. Lamarmory z doby více než 2 000 let zpět. Ptolemaios označuje místo ve svém zeměpise jako Arcti Promomtorium.

V roce 1993 se skála, díky geologické charakteristice a reprezentativnosti, stala přírodním památníkem. Zároveň se stala symbolem města Palau a objevuje se ve znaku.

Z vrcholku, od medvědí tlapy, je nezapomenutelný výhled na severní pobřeží, poloostrov Maddalena a korsické hory. Svahy jsou pokryty bujnými středomořskými macchiemi a opodál leží rozlehlá pevnost - masivní dělostřelecká základna z počátku století. Tato je součást komplexního systému opevnění vojenské základy La Maddalena.

Facebook