Nejkrásnější místa Skotska a ostrov Skye

Kouzlo skotské Vysočiny

Termíny a ceny zájezdu

Kód: GB570-21-1
Termín: 28.6.-5.7.2021
Počet nocí: 7
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 31 790,- Kč

Anotace

Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou krajinu, travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie Highlands, odlehlá horská údolí, jezera, vřes, historická města a romantické hrady, vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt Rock - to je Skotsko!

Zájezd provází Petr Horák, Tomasz Kedzior

Edinburgh - Falkirk Wheel - Stirling - St. Andrews - Blair Athol - Eilean Donan - ostrov Skye: hrad Dunvegan - Kilt Rock - Old Man of Storr - Portree - Loch Ness - Fort Augustus - Glen Nevis - Glenfinnan Viaduct - Glen Coe - Luss - Loch Lomond - Glasgow

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem. Procházka po Royal Mile, Princess Street, návštěva impozantního hradu Edinburgh Castle s korunovačními klenoty, možnost nákupů nebo výstup na vyhlídkový bod Calton Hill.

2. den zájezdu
Nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH, prohlídka královské jachty Britannia, návštěva skotského parlamentu nebo osobní volno. Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple (známé z filmu Šifra mistra Leonarda). Zastávka u strhujících mostů Firth of Forth Bridges.

3. den zájezdu
Ráno zastávka u jediného rotačního lodního výtahu tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL, nacházejícího se nedaleko města Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, který se tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS, které je považováno za "domov golfu" a na zdejší univerzitě studoval i princ William.

4. den zájezdu
Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu BLAIR ATHOLL, prohlídka zámku Blair Castle a přilehlých zahrad, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu. Exkurze s ochutnávkou v jedné z proslulých palíren whisky. Přes pohoří Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hradu Skotska EILEAN DONAN, krátká zastávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye.

5. den zájezdu
Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd po pobřeží poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. Večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Nejznámější jezero Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1 344 m n.m. ), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range. Přejezd ke známému skotskému železničnímu viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, který je dokonce vyobrazen na skotské desetilibrovce, lehký pěší výstup. Pro zájemce je připravena možnost fakultativní jízdy vlakem z Glenfinnan přes viadukt do nedalekého Fort William, výhledy a kouzlo skotské vysočiny. Ostatní pojednou do Fort William našim busem. Ubytování v okolí. Jedno z nejkrásnějších údolí Skotska GLEN COE, při dobrém počasí procházka v nádherné přírodě. Ubytování v okolí.

7. den zájezdu
Návštěva zahrad ARDKINGLASS, ve kterých rostou jedny z největších stromů v celé Velké Británii. Přejezd do vesničky LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands, neobyčejně pitoreskními domky na břehu jezera Loch Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne město GLASGOW, návštěva botanické zahrady, procházka po areálu univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším průměrem tunelu na světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování a večeři.

8. den zájezdu
V časných ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy. 

Orientační ceny vstupného

 • Edinburgh - Edinburgh Castle £19,50; senioři 60+ £16,00; děti ve věku 5-15 let £11,50
 • Edinburgh - Jachta Britannia £17,00; senioři 60+ a studenti £15,00; děti ve věku 5-17 let £8,75; děti do 5 let vstup zdarma
 • Roslin - Rosslynská kaple £9; senioři 60+, studenti £7,00; děti do 17 let vstup zdarma
 • Falkirk Wheel £13,50; senioři 60+ a studenti £11,50; děti ve věku 5-15 let £7,50; děti do 5 let vstup zdarma
 • Stirling - Stirling Castle - £17,50; senioři 60+ £14; děti věku 5-15 let £10,50
 • Stirling - Wallace Monument £10,75; senioři 60+ a studenti £8,75; děti do 16 let £6,75
 • Fife - Hrad St. Andrews £9,00; děti ve věku 5-15 let £ 5,40; děti do 5 let vstup zdarma
 • Blair castle (+ zahrady) £14,00; senioři 60+ a studenti £11,75; děti ve věku 5-16 let £8,50
 • Blair castle (pouze zahrady) £7,70; děti ve věku 5-16 let £3,50
 • Edradour Distillery (pouze ochutnávka) £10,00
 • Edradour Distillery (ochutnávka + prohlídka palírny) £25,00
 • Dornie - Eilean Donan Castle - £10,00; senioři 60+ 9,00; děti od 5 let £6,00
 • Skye - Dunvegan Castle vč. zahrad - £14,00; senioři 60+ £11,00; děti ve věku 5-15 let £9,00
 • Skye - laguna s tuleni - £10,00; senioři 60+ £8,50; děti od 5 let £7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Skotská vysočina - Ben Nevis - lanovka £15,00
 • Loch Ness plavba z Fort Augustus £15,00; děti ve věku 4-15 let £9,00
 • Urquhart Castle £9,60; senioři 60+ £7,70; děti ve věku 5-15 let £5,80
 • vlak Glenfinnan do Fort William od £7,10

Prohlídky kostelů
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 180 GBP.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Edinburgh - Praha, letištní taxy
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x snídani
 • 1x večeři
 • dopravu minibusem (autokarem) po Skotsku
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lodní výlety, lanovky
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 6800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu - 530 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook