Londýn a zámek Windsor

Termíny a ceny zájezdu

Kód: GB555-21-1
Termín: 4.-8.5.2021
Počet nocí: 4
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 12 990,- Kč

Anotace

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA. Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.

2. den zájezdu
Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).

3. den zájezdu
Fakultativní výlet do městečka WINDSOR, projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA. V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od katedrály sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě, přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.

4. den zájezdu
Druhá část prohlídky LONDÝNA, návštěva pevnosti Tower (UNESCO) a procházka přes most Tower Bridge a můžeme navštívit také bitevní loď Belfast, kotvící v blízkosti Tower Bridge. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.

5. den zájezdu
Po snídani volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Orientační ceny vstupného

 • katedrála sv. Pavla - £20,00; senioři 60+ a studenti £17,50; děti ve věku 6-17 let £8,50
 • Westminster Abbey - £24,00; senioři 65+ a studenti £21,00; děti ve věku 6-17 let £10,00; děti do 6 let vstup zdarma
 • Tower of London - £28,90; senioři 65+ a studenti £23,10; děti ve věku 5-15 let £14,40; děti do 5 let vstup zdarma
 • London Eye - £27,50; studenti £20,00
 • National Gallery - zdarma
 • British Museum - zdarma
 • Přírodovědecké muzeum - zdarma
 • Muzeum vědy - zdarma
 • hrad Windsor - £23,50; senioři 60+ a studenti £21,20; děti ve věku 5-17 let £13,50; děti do 5 let vstup zdarma

Prohlídky kostelů
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 140 GBP.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha,
 • 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg),
 • letištní taxy,
 • transfer z/na hotel,
 • 4x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní dopravu
 • fakult. služby a výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 3800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • výlet do Windsoru - 700 Kč
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg - 1400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 180 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook