Londýn - Windsor - Oxford

Termíny a ceny zájezdu

Kód: GB556-21-1
Termín: 4.-9.5.2021
Počet nocí: 5
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 14 490,- Kč

Anotace

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA. Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.

2. den zájezdu
Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).

3. den zájezdu
Fakultativní výlet do městečka WINDSOR, projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA. V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od katedrály sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě, přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.

4. den zájezdu
Druhá část prohlídky LONDÝNA, návštěva pevnosti Tower (UNESCO) a procházka přes most Tower Bridge a můžeme navštívit také bitevní loď Belfast, kotvící v blízkosti Tower Bridge. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.

5. den zájezdu
Fakult. výlet do OXFORDU, střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera, univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.

6. den zájezdu
V návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

Orientační ceny vstupného

 • katedrála sv. Pavla - £20,00; senioři 60+ a studenti £17,50; děti ve věku 6-17 let £8,50
 • Westminster Abbey - £24,00; senioři 65+ a studenti £21,00; děti ve věku 6-17 let £10,00; děti do 6 let vstup zdarma
 • Tower of London - £28,90; senioři 65+ a studenti £23,10; děti ve věku 5-15 let £14,40; děti do 5 let vstup zdarma
 • London Eye - £27,50; studenti £20,00
 • National Gallery - zdarma
 • British Museum - zdarma
 • Přírodovědecké muzeum - zdarma
 • Muzeum vědy - zdarma
 • hrad Windsor - £23,50; senioři 60+ a studenti £21,20; děti ve věku 5-17 let £13,50; děti do 5 let vstup zdarma

Prohlídky kostelů
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 160 GBP.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha
 • 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg)
 • letištní taxy
 • transfer z/na hotel
 • 5x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 5x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní dopravu
 • fakult. služby a výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 4750 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • výlet do Windsoru - 700 Kč
 • výlet do Oxfordu - 900 Kč
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg - 1400 Kč
 • výběr sedadel v letadle - 800 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 210 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook