Sardinie - smaragdové pobřeží

Termíny a ceny zájezdu

Kód: IT430-20-2
Termín: 
Počet nocí: 7
Doprava: autokarem
Stravování: polopenza
Nástupní místa: Praha, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady
Cena za osobu: 14 590,- Kč

Anotace

Zájezd zaměřený na přírodní krásy ostrova nás zavede na krásné bělostné pláže, které směle konkurují tropickým letoviskům, mezi skalní útvary, rozeklané pobřeží, k prehistorickým památkám a do zajímavých městeček a letovisek ostrova.

Isolla Rossa - Capo d´Orso - La Maddalena - Santa Teresa di Gallura - Castelsardo - Alghero - Palmavera - Capo Cassia - Coddu Vecchiu - Costa Smeralda - Porto Cervo - Olbia

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR, tranzit do Itálie, trajekt na Sardinii.

2. den zájezdu:
Příjezd do městečka ISOLA ROSSA, barevné skály, krásná příroda a pláže.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře.

4. den zájezdu:
CAPO D'ORSO,
krátký výstup ke skalisku Roccia dell'Orso (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda), krásné výhledy na souostroví La Maddalena. Fakultativně trajektem k návštěvě městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTA TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře.

6. den zájezdu:
Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitrozemím ostrova k Santissima Trinita di Saccargia - překrásný románský kostelík z počátku 12. stol. Severním pobřežím dojedeme do malebného historického CASTELSARDO, městečko s hradem ležící na mohutném skalisku, krásné výhledy, středověké uličky s množstvím kostelíků. Pokračujeme podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia dell' Elefante.

7. den zájezdu:
Prohlídka ALGHERO, malebný přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí, přezdívané "malá Barcelona". PALMAVERA, prehistorická památka. Přejezd k pobřeží, kde se tyčí 300 m vysoké útesy nad mořem. Mys CAPO CASSIA s Neptunovou jeskyní a bohatou krápníkovou výzdobou.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře.

9. den zájezdu:
Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické hrobky CODDU VECCHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. Příjezd na COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), nejkrásnější část pobřeží Sardinie se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko PORTO CERVO, centrum Costy Smeraldy s krásným přístavem, množství jachet, obchůdky, restaurace a záplava květin. OLBIA, přístavní město založené již v 5. století př. n. l. Kartaginci, historické centrum s bazilikou San Simplicio. Trajekt do Itálie.

10. den zájezdu
Vylodění v Itálii. Příjezd do ČR v nočních hodinách.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 60 €.

Orientační ceny vstupného

Neptunova jeskyně - 13 €, plavba lodí k Neptunově jeskyni - 15 €
Palmavera - 5 €
Santissima Trinita di Saccargia - 3 €
Rocciadel Orso - 2 €
Trajekt na souostroví La Maddalena - 11 €
Codu Vechiu - 3 €, Albucciu - 3 €
Castelsardo hrad - 2 €

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem
 • trajekt z/na Sardinii
 • 7x ubytování v apartmánech (2lůžk. ložnice se společným příslušenstvím)
 • 6x polopenzi (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakultativní služby
 • vratnou kauci za apartmán 30 €/os. 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 2 800 Kč - na vyžádání
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu - 330 Kč
 • výběr ložnice v apartmánu - 350 Kč/os.
 • kajuta na cestě zpět - 700 Kč/os. - na vyžádání

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook