Korsika - azurové moře

a štíty horských velikánů

Termíny a ceny zájezdu

Kód: FR439-20-3
Termín: 
Počet nocí: 7
Doprava: autokarem
Stravování: bez stravy
Nástupní místa: Praha, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové
Cena za osobu: 13 990,- Kč

Anotace

Ostrov, jehož subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

Bastia - Corte - Propriano - Calanche - Spelunca - Porto - Ajaccio - Filitosa - Sarténe - Bavella - Bonifacio - Polischellu

Program zájezdu

1. - 2. den zájezdu
Odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu trajektů), trajektem z Itálie do BASTIE na Korsice. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány (platí pro zájezdy s nočním trajektem). Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do zátoky Valinco u městečka Propriano, která je ideálním místem na výlety po celé Korsice. Ubytování v bungalovech.

3. den zájezdu
Pobyt u moře
v zátoce Valinco u Propriana, krásná dlouhá písčitá pláž, na jedné straně zakončená stejnojmenným městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. Odpoledne seznámení s městem.

4. den zájezdu
Celodenní výlet. Odjezd do EVISY (805 m), odtud příjemný pozvolný sestup do soutěsky SPELUNCA (2-3 hod.), jedné z nejkrásnějších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách. Poté návštěva nedalekého malebného města PORTO s janovskou věží. Odpoledne navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO), barevné skalní útvary kontrastující s azurovou hladinou moře. Pokračujeme do nedalekého CARGHESE, jehož obyvatelé jsou potomky Řeků.

5. den zájezdu
Pobyt u moře. Pozdě odpoledne navštívíme nedaleké proslulé naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry, večerní život v městečku SARTĒNE, úzké a křivolaké uličky, dýchne tu na nás duch minulosti vendety a pirátských výprav.

6. den zájezdu
Ráno turistický výlet s překrásnou scenérií skalních věží BAVELLA. Dvě varianty obtížnosti, mírnější zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt u moře.

7. den zájezdu
Přejezd do vyhlášeného BONIFACIA, prohlídka města, které je svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 €/os.), možnost koupání u skalisek nebo fotogenické procházky po útesech až k majáku na pláž u ostrůvku St. Antoine. Odpoledne návrat.

8. den zájezdu
Pro zájemce odjezd do hlavního města Korsiky - AJACCIA. Po prohlídce města, která bude ponejvíce věnovaná jeho rodákovi Napoleonovi Bonaparte, se vydáme k nedalekým ILES SANGUINAIRES. Zde si společně zajdeme k překrásné janovské věži. Návrat do kempu.

9. den zájezdu
Ráno odjezd z kempu do BASTIE, v případě časových možností krátká prohlídka přístavního města (v závislosti na jízdním řádu trajektů). Trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR.

Poznámka: Jízdní řády trajektů na sezonu 2020 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo lehké úpravy programu z důvodu jejich změny.

Kapesné

Jako kapesné na celou dobu pobytu by Vám mělo stačit asi 160 EUR.

Ubytování

Jednoduché bungalovy v zátoce Valinco u Propriana cca 250 m od pláže. Bungalov má dvě navzájem oddělené ložnice - 2lůžk. s manželskou postelí a 2 - 3lůžk. ložnice (palanda a samostatné lůžko). Pro oba pokoje je společná kuchyňka (lednička, vařič, kávovar, základní nádobí), společná koupelna (WC, umyvadlo, sprcha) a terasa. V areálu je k dispozici velký a dětský bazén.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • trajekty
 • vstupní a výstupní korsickou daň
 • 7x ubytování v bungalovech
 • povlečení
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • lodní výlet
 • vratnou kauci na bungalov (30 €/os.)
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • neobsazené lůžko - 4 800 Kč,
 • 6x polopenze - 3chodové francouzské menu se sklenkou vína - 3 300 Kč (začíná 3. den snídaní a končí 8. den večeří),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 330 Kč 

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook