Romantická Paříž a Versailles

Výborná poloha hotelu na dosah Vítězného oblouku

Termíny a ceny zájezdu

Kód: FR527-20-4
Termín: 25.-28.9.2020
Počet nocí: 3
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 13 590,- Kč

Anotace

Vydejte se s námi do Paříže, zajistili jsme pro vás ubytováni nedaleko Vítězného oblouku a dalších pamětihodností města. Výborná poloha hotelu vám umožní i individuální procházky večerní Paříží, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. Frédérik Chopin před více než 150 lety napsal: "Paříž je všechno, co chceš!" a platí to dodnes. Pro Ernesta Hemingwaye byla tato metropole "oslavou života". Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek, Šárka Surovcová

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE, transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.

2. den zájezdu
PAŘÍŽ - celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný Oblouk, Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité - katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura. Individuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €). V pozdních odpoledních hodinách navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.

4. den zájezdu
Dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet s průvodcem zpět do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR ve večerních hodinách.

Orientační ceny vstupného

 • Eiffelova věž: výtah do 2. patra 16,30€ (dítě 12-24 let 8,10€, dítě 4 - 11 let 4,10€)
 • Eiffelova věž: výtah do 3. patra 25,50€ (dítě 12-24 let 12,70 €, dítě 4 - 11 let 6,40€)
 • Eiffelova věž: pěšky do 2. patra 10,20€ (dítě 12-24 let 5,10€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
 • Eiffelova věž: pěšky + výtah do 3. patra 19,40€ (dítě 12-24 let 9,70€, dítě 4 - 11 let 4,90€)
 • bazilika Sacre Coeur 10€
 • Museum Louvre 15€
 • Museum Orsay 14€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 18-25 let 11€)
 • Museum Orangerie 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Centre Georges Pompidou 14€ (muzeum a výstavy)
 • Centre Georges Pompidou 5€ (vyhlídka)
 • Invalidovna 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, příležitostní výstava 5€)
 • Vítězný oblouk 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • St. Chapelle 10€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Pantheon 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Justiční palác 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Plavba lodí po Seině 15€
 • Zámek Versailles 18€
 • Zámek Versailles 10,50€ (zahrady vodní + hudební)
 • Tour Montparnasse 20€, mládež 12-18 let 15, dítě 4-11 let 9,50€
 • Museum voskových figurín 24,50€, dítě 6-15 let 18,50€
 • Metro - jednotlivé jízdné 1,90€
 • Metro - karnet 10 jízd 1,50€/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Informace ke vstupům
Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost.
Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 48 €, 4 denní karta - 62 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 150 €.

Ubytování

Hotel*** s výbornou polohou v pařížské čtvrti Levallois-Perret, téměř na hranici centrální Paříže a 20 min. pěšky k Vítěznému oblouku a dalším památkám města. Snídaně formou bufetu, TV, Wi-Fi, hotel. terasa. Výhodou je i stanice metra před hotelem (cca 80 m) a blízkost obchodů, kaváren a restaurací.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha
 • kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní dopravu
 • fakult. výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 3200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • odbavené zavazadlo do 20 kg - 1400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč 

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook