Paříž v barvách podzimu

a zámky Chambord, Cheverny a Versailles

Termíny a ceny zájezdu

Kód: FR529-20-1
Termín: 27.-31.10.2020
Počet nocí: 4
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 15 390,- Kč

Anotace

Paříž v teplých barvách podzimu, Notre Dame, Montmartre, Champs-Élysées, Louvre aj. Do francouzské metropole vás vezmeme letecky i autobusem, a to v době podzimních prázdnin. Zájezd zpestříme údolím Loiry, proslulém skvostnými zámky s pozůstatky dávné královské minulosti. Navštívíme skvosty renesanční architektury zámky Chambord a Cheverny, prohlédneme si sídlo francouzských králů Versailles a plně si užijeme romantiku podzimního města Paříž.

Zájezd provází Mgr. Hana Volenová

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet v odpoledních hodinách s průvodcem do Paříže, transfer na tranzitní ubytování.

2. den zájezdu
Prohlídka města v samém historickém centru PAŘÍŽE: Pont Neuf, Conciergerie, Justiční palác, Svatá kaple, 800 let stará gotická katedrála Notre Dame, Pařížská radnice, Centrum Pompidou, bývalá rozlehlá tržnice Les Halles, Královský palác, museum Louvre i podzimní Tuilerijské zahrady. V podvečer se ubytujeme na hotelu v centrální části Paříže.

3. den zájezdu
Prohlídka jedinečných zámků na Loiře. Majestátní zámek CHAMBORD, renesanční skvost, největší na Loiře, který je duchovním dítětem výstředního Františka I., zámek nechal zbudovat jako základnu pro lov v lesích Sologne. Zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XII. CHEVERNY, jednoduchý francouzský klasický styl uprostřed nádherné lesnaté krajiny. Zámecké zahrady, psinec s loveckými psy, oranžérie. Na závěr dne romantická projížďka lodí po řece Seině, krásné pohledy na nasvícené pařížské památky.

4. den zájezdu
Symbol francouzské renesanční architektury zámek a zahrady VERSAILLES. Sídla francouzských králů (UNESCO), postavené v pol. 17. stol. Ludvíkem XIV., demonstrace bohatství a velikosti francouzské monarchie. Odjezd do pařížské čtvrti La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, postavenou r. 1871, po porážce pařížské Komuny, náměstí malířů Place du Tertre, Moulin Rouge. Návrat na ubytování, individuální volno v Paříži. Stačí se jen procházet uličkami plnými historie a nasávat atmosféru města.

5. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností PAŘÍŽE. Nejznámější monument Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Martova pole, Vojenská akademie, Invalidovna. Přes nejkrásnější most Paříže Pont Alexandre III., Velký a Malý palác se dostaneme na nejslavnější pařížský bulvár Champs Elysées, na jehož konci se nachází další významná památka Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe vystavěn na příkaz Napoleona. V podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Orientační ceny vstupného

PAŘÍŽ

 • Eiffelova věž: výtah do 2. patra 16,30€ (dítě 12-24 let 8,10€, dítě 4 - 11 let 4,10€)
 • Eiffelova věž: výtah do 3. patra 25,50€ (dítě 12-24 let 12,70 €, dítě 4 - 11 let 6,40€)
 • Eiffelova věž: pěšky do 2. patra 10,20€ (dítě 12-24 let 5,10€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
 • Eiffelova věž: pěšky + výtah do 3. patra 19,40€ (dítě 12-24 let 9,70€, dítě 4 - 11 let 4,90€)
 • bazilika Sacre Coeur 10€
 • Museum Louvre 15€
 • Museum Orsay 14€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 18-25 let 11€)
 • Museum Orangerie 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Centre Georges Pompidou 14€ (muzeum a výstavy)
 • Centre Georges Pompidou 5€ (vyhlídka)
 • Invalidovna 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, příležitostní výstava 5€)
 • Vítězný oblouk 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • St. Chapelle 10€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Pantheon 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Justiční palác 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Plavba lodí po Seině 15€
 • Tour Montparnasse 20€, mládež 12-18 let 15, dítě 4-11 let 9,50€
 • Metro - jednotlivé jízdné 1,90€
 • Metro - karnet 10 jízd 1,50€/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

ZÁMKY

 • Zámek Versailles 18€
 • Zámek Versailles 10,50€ (zahrady vodní + hudební)
 • Zámek Chambord + zahrady 14,50€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Zámek Cheverny 12€, student do 18 let 9€

Kapesné

Na vstupné doporučujeme částku ve výši 120 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha vč. letištních tax a poplatků
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem
 • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x centrální Paříž, 1x na okraji města)
 • 4x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 4000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • odbavené zavazadlo do 20 kg - 1400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 180 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook