Paříž a zámek Versailles

Hotel v centru Paříže

Termíny a ceny zájezdu

Kód: FR526-20-5
Termín: 24.-28.9.2020
Počet nocí: 2
Doprava: autokarem
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha, Svitavy, Brno, Plzeň, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Cena za osobu: 6 290,- Kč

Anotace

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Zájezd provází Mgr. Jana Amadou, Ing. Jiří Choun 

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy - to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638-1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Orientační ceny vstupného

 • Eiffelova věž: výtah do 2. patra 16,30€ (dítě 12-24 let 8,10€, dítě 4 - 11 let 4,10€)
 • Eiffelova věž: výtah do 3. patra 25,50€ (dítě 12-24 let 12,70 €, dítě 4 - 11 let 6,40€)
 • Eiffelova věž: pěšky do 2. patra 10,20€ (dítě 12-24 let 5,10€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
 • Eiffelova věž: pěšky + výtah do 3. patra 19,40€ (dítě 12-24 let 9,70€, dítě 4 - 11 let 4,90€)
 • bazilika Sacre Coeur 10€
 • Museum Louvre 15€
 • Museum Orsay 14€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 18-25 let 11€)
 • Museum Orangerie 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Centre Georges Pompidou 14€ (muzeum a výstavy)
 • Centre Georges Pompidou 5€ (vyhlídka)
 • Invalidovna 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, příležitostní výstava 5€)
 • Vítězný oblouk 12€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • St. Chapelle 10€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Pantheon 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Justiční palác 9€ (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
 • Plavba lodí po Seině 15€
 • Zámek Versailles 18€
 • Zámek Versailles 10,50€ (zahrady vodní + hudební)
 • Tour Montparnasse 20€, mládež 12-18 let 15, dítě 4-11 let 9,50€
 • Museum voskových figurín 24,50€, dítě 6-15 let 18,50€
 • Metro - jednotlivé jízdné 1,90€
 • Metro - karnet 10 jízd 1,50€/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Informace ke vstupům
Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost.
Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 48 €, 4 denní karta - 62 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 130 €.

Ubytování

Hotel v centru Paříže (ve čtvrti Montparnasse nebo Montmartre), poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní dopravu
 • pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc)
 • fakult. výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 2100 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 180 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook