Porto Vecchio a okolí

Porto Vecchio

Leží 70 m nad mořem na konci širokého zálivu, po Bastii největší město na východním pobřeží, třetí na Korsice.

Les fortifications (opevnění) - z bývalého janovského opevnění, vybudovaného na porfyrových základech přetrvaly bašty a strážní věžičky nad přístavem: Bastion de France - Francouzská bašta, zbytky citadely a hradeb. Nejlepší pohled na přístav, solná pole a záliv je od Porte Génoise - Janovské brány.

Zajímavosti v okolí města

La forêt (les)

V okolí Porta-Vecchia roste na cca 8 000 ha chêne-liège (dub korkový), nazývaný zde suara, převážně okolo silnice N 198. Roste cca 500 m od moře. Vyžaduje k růstu horko a vlhkost. Pěstuje se kvůli výrobě korku, který se získává zpracováním kůry těchto stromů. Odkornění se provádí poprvé, když je samčí strom 25-letý, pak vždy po 9-10 letech, aby kůra stačila dorůst. Kůra ze samičích stromů se používá v průmyslu a řemeslech.


Les plages (pláže)

V případě pěkného počasí je možné si vybrat v okolí Porta Vecchia některou z mnoha pláží. Právě v jihovýchodní části Korsiky, kolem tohoto města se nacházejí ty nejkrásnější pláže na Korsice.

Pláž Palombaggia - Palombaggia je jednou z nejznámnějších pláží na Korsice, a také v Evropě. Nachází se poblíž města Porto Vecchio v jihovýchodní části ostrova. V letních měsících je jednou z nejvíce navštěvovaných pláží na Korsice, a zároveň, svým vzhledem přímo dechberoucí. Čeká na vás přírodní prosředí a nedotčená, každodenně čištěná pláž, která je známá jako nejmalebnější přírodní prostředí na Korsice.
Písek je zde zlatavý a v moři si můžete užívat křišťálově čisté vody. V okolí pláže je množství velkých žulových narůžovělých skalisek, které jsou úžasné k prozkoumání a slouží také jako štít pře prudším větrem.
Jiným unikátem této pláže jsou borovice lemující celou 1,25 mil dlouhou pláž. Svým tvarem mohou připomínat slunečníky, které nám dobře poslouží během nejparnější části dne.
Najdete zde také několik restaurací, barů a občerstvení.
Jelikož tato pláž patří u turistů mezi velmi oblíbená místa na Korsice, je jasné, že bude téměř přeplněná dalšími návštěvníky. Odměnou vám ale bude právě onen neopakovatelný pohled na téměř nedotčené, přírodní krásy této části ostrova.

Pláž Rondinara - pláž a zároveň kemp Rondinara je situována mezi městy Porto Vecchio a Bonifacio. Opět se nám zde nabízí průzračná voda a zlatavá písečná pláž. Mimo sezónu můžete na pláži potkat procházející se krávy - turisté je většinou zahánějí.
Velký kemp je pro vás otevřen od 15. května do 30. září a je vzdálen pouhého půl kilometru od pláže. Je ideální pro strávení poklidné rodinné dovolené.
Okolí pláže opět tvoří čisté přírodní prostředí a obyvatelé i návštěvníci této pláže patřičně dbají na jeho udržování.

Pláž Santa Giulia - Santa Giulia je rovněž krásná korsická pláž nacházející se 7 km od města Porto Vecchio. Silnice, která sem vede od Porto Vecchio/Bonifacio (N198), je viditelně značena.
Díky téměř perlově bílému písku a tyrkysovému moři se vyrovná i známým karibským plážím. Moře je klidné a velmi vhodné pro rodiny s dětmi - lze zde také provozovat různé vodní sporty.
Skrýš před prudkým sluncem vám poskytnou borovice, které zde také, jako i na ostatních plážích, rostou. Tato místa pod stromy ale bývají často rychle obsazena, proto je lepší si obstarat vlstní slunečník.


Les sites préhistoriques (prehistorická místa)

Castellu d'Araghju, nebo též Araggio - pevnost, která byla postavena na skalním útesu ve výši 245 m nad zálivem a dominovala před 3 000 let kraji, je jednou z nejvýznamnějších zdejších věžních staveb. Je z kyklopského zdiva, v průměru 4 m vysokého a 2 m širokého, s branou otevírající se do chodby, která vede ke zbytkům budovy, pravděpodobně kultovního charakteru. V široké obvodové zdi jsou místnosti a schodiště, vedoucí na okružní cestu, skýtající výhled do kraje.

Torre - dalo této kultuře jméno - polokruhová stavba se tyčí na žulové skále nad vesnicí stejného jména.

Ceccia - záhadný kruhový památník okolo 12 m v průměru, pocházející z doby bronzové, podle uhlíkové metody okolo r. 1350 před n. l.

Tappa - široký opevněný prostor zahrnoval obydlí (chaty pod skalními převisy), podzemní průchody, a na vyvýšeném místě hlavní kruhovou stavbu.

Chapelle San Quilico (kaple San Quilico) - pochází z druhé poloviny 12. stol. a je nejmenší románskou kaplí na Korsice. Je dlouhá 7,5 m a široká 3 m. Je také jednou ze vzácných románských staveb na ostrově, která je zaklenutá. V apsidě je jediné okno.


L'Alta Rocca

Alta Rocca je horská oblast na jihovýchodě Korsiky. Jde pozoruhodné seskupení hor a kopců doplněné o dubové lesy, kaštany a borovice. V této oblasti najdeme také množství horských vesniček, jako je například Sainte Lucie de Tallano. Poblíž této vesnice se nachází krásný most uprostřed nedotčené přírody zvaný Genoese. Zonza, horská vesnice s žulovými domky je příjemným odpočinkovým místem pro pěší turisty a speciálně pro ty, kteří se dále chystají na exkurzi na masiv Bavella.


Levie

Hlavní město oblasti Alta Rocca. Leží na žulové planině v nadmořské výšce cca 800-900 m. Během janovské nadvlády zde sídlily četné bohaté rodiny, které přitahovalo zejména vlastnictví zdejší úrodné půdy.

V té době měla Levie více obyvatel než Sarténe Nachází se zde muzeum oblasti Alta Rocca (Musée departamentale), které spolu s návštěvou prehistorického místo Pianu di Levie - Castellu di Cucuruzzu podává kompletní informace o kultuře před-neolitické, neolitické, v době bronzové a železné, které se zde vyskytovaly od 7. tisíciletí před n. l. do středověku. Nejvýznamnějším exponátem sbírky je tzv. Dame de Bonifacio - lidská kostra nalezená nedaleko Bonifacia, datovaná přibližně k roku 6 570 př. n. l. - což z ní činí nejstarší archeologický nález na Korsice.


Pianu di Levie

Po Filitose se jedná o druhé nejzajímavější prehistorické sídliště na Korsice. Nacházejí se zde archeologické lokality Cucuruzzu a Capula.

Castellu di Cucuruzzu (pevnost Cucuruzzu) - monumentální komplex z doby bronzové (cca 2. tisíciletí před n. l.), definitivně opuštěný koncem 3. tisíciletí před n. l. Zahrnuje pevnost, částečně z kyklopského zdiva, částečně ve skále, kruhový objekt neznámého určení položený výše, a obydlí.

Capula - na tomto kulatém kopci najdeme středověké zříceniny ve třech úrovních. Místo bylo osídleno již od doby bronzové. Pevnost byla zničena během bratrovražedných válek v r. 1259. Od hlavní obranné věže je nádherný rozhled na planinu. Při východu jsou zbytky bývalé románské kaple z 13. stol. Vedle stojí kaple sv. Vavřince chapelle St-Laurent, vybudovaná začátkem 20. stol. z materiálu původní kaple, proto má středověkou patinu. Cestou k parkovišti (nejspíš jen osobních aut) možno obdivovat středověkou dlažbu zv. "chiappi di San Lorenzu".


Carbini

Vesnice s kostelem sv. Jana - église San Giovanni, jehož vedle samostatně stojící románská zvonice je považována za nejstarší na ostrově. Kostel pochází z konce 11. stol., z doby počátků pisánského románského stylu na ostrově. Mezi kostelem a zvonicí byly nalezeny zbytky ještě staršího kostela San Quilico.


Zonza

Městečko postavené na terasách ve výšce 784 m n. m. Leží nedaleko nejdramatičtější horské scenérie na jihu ostrova, pásma Bavelly. I proto se často objevuje na pohlednicích či obálkách průvodců, kde se na pozadí vesnice tyčí skalní špičky Bavella


Aiguilles de Bavella (skalní špičky Bavella)

Nebo také "vidličky" Bavelly. Cesta vede do sedla Col de Bavella, odkud je možno podniknout, v případě, že není mlha, několik kratších pěších túr. Sedlo je ve výšce 1218 m. Stojí tu socha P.Marie Sněžné.

Lze zde podniknout několik výletů:

Promenade de la chapelle (procházka ke kapličce P.Marie tam a zpět asi na ½ hod.)

Promenade de la Pianona (procházka tam a zpět cca na 1 a ½ hod.)

Trou de la Bombe (procházka k "díře po bombě" -přírodní skalní útvar, tam a zpět cca na 1 a ½ hod.

Cascade de Pisci di Gallo (vodopád "čůrající kohoutek" - procházka cca na 1 a ¼ hod.)

Facebook