Cargèse

Městečko na západě Korsiky (1 117 obyvatel, r. 2009), cca 50 km severně od hlavní města Ajaccia, cca 30 km jižně od Porta. Bylo založeno ke konci 18. století imigranty z řeckého poloostrova Mani (Peloponés), kteří na Korsiku uprchli z područí Ottomanské říše v 17. století.

V současné době se místní ekonomika opírá zejména o cestovní ruch.

Cargèse je známé dvěma kostely z 19. století, které stojí naproti sobě nad místním přístavem. Jeden byl postaven řeckými imigranty, druhý rodilými Korsičany.

Église latine (katolický kostel), malá budova se čtyřhrannou zvonicí byla zde vybudována v 19.stol. pro potřebu katolických věřících. Z terasy kostela výhled na záliv.

Église grecque (řecký kostel) naproti katolickému kostelu stojí ortodoxní kostel, postavený v letech 1852 - 1870. V interiéru je ikonostas z r. 1886. Mezi ikonami, dovezenými prvními osadníky si povšimnout na ikonostasu vlevo okřídleného sv. Jana Křtitele ze 16. stol., vpravo tři hierarchy Basila, Řehoře a Jana Křtitele. Pod vstupní tribunou je "Ukládání do hrobu", malba na dřevě ze 13. stol., představující pohřbívání Krista. Poslední ikonostas napravo od hlavního oltáře znázorňuje na jedné ikoně P. Marii v nebi s Ježíškem, obklopené andělíčky a dvěma svatými, sv. Mikulášem z Myry a sv. Spiridionem, patronem kostela.

Facebook