Ischia - základní info

Historie ostrova

V 6. st. př. n. l. erupce sopky Monte Rotaro donutila Řeky opustit ostrov a usadit se na protějším pobřeží Kampánie. V r. 474 př. n. l. Gerone ze Syrakus obsadil ostrov a postavil hrad na skále proti dnešnímu městečku Ischia Ponte. O 500 let později objevili ostrov Římané, kteří po zjištění, jakým přírodním bohatstvím oplývá, začali využívat termální prameny k léčebným účinkům a nazvali ostrov AENARIA. Ten patřil pod správu Neapole a v r. 79 n. l., kdy erupce Vesuvu zničila Pompeje, mnoho bohatých obyvatel si postavilo své rezidence na Ischii, neboť nevěděli, že také zde se nacházejí vulkány. V roce 813 byl ostrov prvně pojmenován ,,INSULA" (ostrov) a to v dopise od papeže Lva III. Karlu Velikému. Toto latinské slovo se postupem času změnilo na Insla, Iscla, Iscia a konečně moderní a současný název ISCHIA. Od r. 1000 n. l. se stal ostrov známým a byl postupně okupován a pleněn Vandaly, Byzanty, Saracény a Normany. Po erupce v r. 1301 museli obyvatelé ještě jednou opustit ostrov. O čtyři roky později se vrátili a usadili se na skále, kde dnes stojí hrad. Ve druhé polovině 15. st. Alfonso Aragonský opevnil hrad a spojil jej mostem s ostrovem. Na konci 15. století ISCHIA přešla pod nadvládu rodu D´Avalos, který ji zpravoval do r. 1729. Během 16. st. bylo vystaveno mnoho obranných věží podél pobřeží ostrova (především na západě). Věže sloužily jako obrana proti pirátům, kteří obyvatele ostrova neustále sužovali. V 17. st. udeřil na ostrov mor, který po sobě zanechal spousty mrtvých. Z tohoto období také pochází velké množství kostelů, které zde můžete vidět. V r. 1806 během francouzské okupace, byla ISCHIA napadena Brity, kteří, neschopni se jí zmocnit, ji alespoň poničili dělovými koulemi. To byla poslední krvavá epizoda v historii ostrova. V první polovině 19. stol. Vládli Bourboni a Napoleon, dokud v r. 1860 díky Garibaldimu nebyla Itálie osvobozena a sjednocena. Naposled byl ostrov okupován od r. 1942 do r. 1944 německými vojsky; po nich již přicházejí pouze mírumilovní turisté. Od r. 1956 se ostrov těší neustálému ekonomickému rozvoji a návalu turistů. Na Ischii se nachází mnoho kostelů, každý je zasvěcený nějakému patronu. V daný den se koná křesťanský svátek, s masopustem, orchestrem, trhy a ohňostrojem. Během roku se koná několik svátků po celém ostrově.

Největší města ostrova

Ischia
Ischia představuje hlavní město ostrova, rozprostírá se na severovýchodě ostrova, tvoří hranici mezi mořem a horou Montagnone, zaujímá plochu 8 km, počet obyvatel cca 18 tis. Je rozdělena do dvou částí: Ischia Porto a Ischia Ponte, náleží k ní také lokalita Campagnana, San Mechele a San´t Antuono. Ischia Poro představuje dnes moderní a živou část s velkými hotely a luxusními obchody. Via Roma a Corso Vittoria Colonna tvoří hlavní obchodní centrum Ischie, v každodenním životě plní základní úlohu ostrova- nachází se zde veřejné administrativní budovy, banky, pojišťovací společnosti a exkluzivní obchody. Ischia Ponte, původně rybářská vesnička, která si dodnes zachovala svůj původní charakter. Dvě rozdílné části: Ischia Porto je srdcem ostrova a důležitým přístavem, který využívají lodě ze všech míst Neapolského zálivu. Domy v Ischia Porto jsou vystavěny terasovitě kolem půlkruhového přístavu, který byl původně zaplaveným sopečným kráterem a za vlády Ferdinanda II. v r. 1854 byl kanálem propojen s mořem. V Ischia Porto se nachází staré městské lázně Antiche Terme Comunali. V těchto lázních se využívají prameny z Fornella, Fontany a San Camilla. Mezi Ischia Porto a Ponte se rozkládá piniový háj, který byl vysázen na původním černém lávovém poli Lava dell´ Arso a vede až dolů k pláži Il Lido. Ischia Ponte starší historická část, s Aragonským hradem, Mořským muzeem, katedrálou atd.

Casamicciola
Casamicciola je druhým největším přístavem ostrova. A nejen to, je to pravděpodobně místo nejstarších termálních lázní na ostrově. Doktor lasolino, který jako první zkoumal účinky místních pramenů, řekl, že v Casamicciole vyvěrají termální prameny, jejichž léčebná síla vyléčí jakoukoliv nemoc. Zdejší radioaktivní alkalicko - bikarbonátové prameny se využívají ke koupelím a bahenním zábalům. Nejdůležitějšími prameny jsou: La Rita a Gurgitello (teplota vody dosahuje více než 60 °C).
Legenda také praví, že právě sem do jeskyně v blízkosti Castiglione se uchýlila Sybila z Kumy, aby předpověděla příchod Krista. Casamicciola byla kompletně zničena při zemětřesení v r. 1883. Později byla znovu vybudována a stala se exkluzivním místem pro dovolenou významných hudebníků a spisovatelů, kteří hledali klid pro svou práci. Z Casamiccioly můžete také absolvovat spoustu pěších túr a procházek, např. na horu MONTE ROTARO - starý vulkanický kráter dnes již zarostlý piniemi.

Lacco Ameno
Lacco Ameno je jednou z nejmenších obcí na ostrově a má velmi kvalitní a moderní lázně s termálními koupelemi. Na cestě z Casamiccioly, počínaje ulicí Strada Borbonica, začíná toto malebné ischijské městečko, které je dnes sídlem mnoha luxusních hotelů s termálními prameny, lázněmi a bahenními zábaly. Četné horké prameny (např. Regina Isabella a Santa Restituta) produkují velmi radioaktivní, horkou a alkalickou (muriaticko- sulfáto-sodnou) vodu. Městečko bylo postaveno kolem malé zátoky San Montano na úpatí hory Monte Vico. Prvními osadníky, které jsou uloženy v muzeu na náměstí Santa Restituta. Symbolem městečka se stala skála zvaná Fungo (houba) původní lávová vyvřelina, kterou moře a vítr vytvarovali do dnešní podoby. V Lacco Amenu stával také první hotel na Ischii, který hostil mimo jiné známé osobnosti jako Mendelssona, Andersena a Marii Curie. Kostel patronky městečka, Santa Restituta, je zcela jistě nejstarší na Ischii, pochází z 11. století z původních tří odlišných kostelů - dva na horní části a třetí v kryptě.

Forio
Městečko Forio leží ve středu západního pobřeží, je to nejvíce turisticky vyhledávaná oblast ostrova, především díky svým velkým písčitým plážím (San Francesco, Chiaia, Citara). Forio má kolem 8000 obyvatel, je největším městečkem na ostrově a dalším důležitým přístavem. Rozkládá se od Punta Caruso k Punta Imperatore. Je to také známé vinařské centrum; 60 % celkové produkce vína na ostově pochází právě z Foria. Forio je také městečko kostelů - např. St. Maria Loreta v centru je fascinující svým barokním stylem a jsou v něm velmi cenné malby; farní kostel St. Vito má dvě věže, z nichž na jedné jsou věžní hodiny a na druhé kostelní zvony, které byly odlity z několika děl darovaných Ferdinandem II. v r. 1851. Nejzajímavější a nejznámější je kostel San Maria delle Neve - Soccorso, jehož bílý majestátní profil doprovází rybáře při cestě na moře i při jejich návratu. Představuje směs několika stylů: gotického, renesančního i baroka, byl stavěn kousek po kousku, pokaždé v jiném stylu. A výsledek: architektonický mix, ale přesto velmi významná stavba. Je poutním místem rybářů a mořeplavců. Uvnitř můžete obdivovat nádherný krucifix (na oltáři vlevo od vchodu) z 15. stol., který byl, jak praví legenda, nalezen na pláži pod kostelem během velké bouře a svojí mocí často pomohl zachránit lodě před ztroskotáním na útesech. Nejznámější a nejvyhledávanější místo ve Foriu jsou však zcela jistě Poseidonovy zahrady a botanická zahrada La Mortella.

Serrara Fontana
Je nejvýše položenou obcí na ostrově, také s nejmenším počtem obyvatel. Jižní obec ostrova je rozdělena do malých vesnic: Serrara, Fontana, Noia, Calimera, Pananto, Ciglio, Succhivo a San´t Angelo. Serrara: je to vesnička farmářů a vinařů, kteří zde žijí v naprosté harmonii s přírodou. Ze Serrary stoupá silnice do Fontany nejvýše položené obce na svazích Monte Epomea 452 m n. m. Ve Fontaně se nachází kostel St. Maria della Sacca z r. 1374. Kouzelný jižní výběžek Sant´Angelo je nejteplejší místo na ostrově. Původně rybářská vesnička si dodnes zachovala svůj někdejší charakter, dnes je pěší zónou. Tvoří ji vesnička výběžek Punta Sant´Angelo, který je s ní spojen 100 m dlouhou písčitou pláží. Na vrcholku jsou trosky věže, zničené Anglickými jednotkami admirála Nelsona v r. 1809. Sant´Angelo je místem klidu a odpočinku. Malé domky pastelových barev stojí na skalnatých kopcích, u pláže kotví rybářské loďky. Nejsou zde silnice, jenom schody a uličky, které jsou přístupné pouze pěšky. To vše dokreslují bazény, obklopené překrásnou kvetoucí vegetací. Nacházejí se zde další terminální parky: Afroditiny a Apollonovy zahrady a Tropical park.

Barano
Obec Barano má rozlohu 11 km a leží ve výšce 200 m. n. m. Patří k němu také řada malých vesnic: Buonopane, Testaccio, Piedimonte, Vateliero, Schiappone, Chieummano, Fiaiano, Molara. Jižně od Barana ve vesnici Testaccio začíná cesta, která Vás přivede na pláž Maronti- nejdelší pláž na ostrově, vyznačuje se horkými písky a fumarolami. Východně od Sant´Angela na pláži Maronti vede směrem do vnitrozemí úzká rokle ,, CAVASCURA" - jsou to nejstarší římské lázně. Nedaleko od těchto lázní se nacházejí velmi významné prameny, z nichž nejznámější je Olmitello a Nitrodi, které společně vyvěrají v Cava dell´ Acquara. Oba jsou pitné a zdraví velmi prospěšné.

Termální vody

Ostrov Ischia je velmi bohatý na různé termální prameny a páry (fumarole), které vyvěrají z hlubin. Díky nim je ostrov známý celému světu. Moderní termální centra spojuje vysoký stupeň kvality služeb s lékařskou léčbou. Koupele v termální a minerální vodě a kúry s přírodním bahnem jsou velmi oblíbenou a léčivou terapií.

Minerální a termální koupele - zahrnují koupání ve vanách a bazénech s minerální vodou o různé teplotě (37-39˚C, po dobu 15-20 min.), pak pacienti odpočívají. Minimum je 12-15 koupelí denně. Tato kúra je předepisována lidem trpícím ekzémy, revmatizmem, gynekologickými infekcemi a poruchami metabolismu.

Bahenní zábaly - jako materiál pro bahenní zábaly se používá originální vulkanická hlína, která se ponechává 6 měsíců "zrát" v nádržích s minerální vodou. V některých místech má bahno radioaktivní účinky, je bohaté na minerální soli a je velmi horké. Bahno se aplikuje lokálně nebo celkově a nechává se 20-30 min. působit, pak je pacient osprchován a uložen do minerální lázně, která má saunový efekt. Tato kúra je doporučována pacientům s kožními problémy, gynekologickými infekcemi a na zlomeniny.

Inhalace - jsou také velmi oblíbené a zvláště vhodné pro pacienty trpící bronchitidou. Doporučuje se 18-20 aplikací denně.

Aerosoly - představují další způsob využití minerální vody. Doporučuje se 12-18 aplikací denně.

Termální prameny

Na ostrově vyvěrá více než 100 horkých a studených pramenů o různé teplotě. Prameny vyvěrající z hloubky okolo 400 m jsou studené a pitné. Nejzajímavější jsou: pramen Buceto ve Fiaianu, Pezza Piana v Panze, St. Giro v Cigli, Di Piellara, Fontanab a Pozzale ve Foriu, Ervaniello v Casamicciole, Nitrodi a Olmitello v Baranu. Prameny vyvěrající z hloubky 400-100 m jsou polominerální, prameny z hloubky 100 m nebo od hladiny moře jsou všechny minerální nebo termální.

Termální parky ostrova

Termální lázně (parky) jsou pro ostrov Ischia charakteristické. Jsou překrásnou kombinací zeleně, bazénů s termální vodou a písečných pláží. Parky jsou otevřené od dubna do října, návštěva je možná na celý den, na půl dne nebo jen na hodiny. POZOR: většinou je nutná koupací čepice nebo jiná pokrývka hlavy. Děti do 14 let nemají obvykle přístup do všech termálních parků, pokud ano, tak nemohou do bazénů s horkou termální vodou (informace žádejte u pokladny).

Poseidonovy zahrady - Forio
Největší termální park ostrova se rozkládá na západě ostrova v zálivu Citara u stejnojmenné pláže. K dispozici je zde 20 termálních bazénů o teplotě 25 - 40˚C. Můžete využít i Kneippovy lázně, Japonské lázně, římská křesla, sauny a léčebné a kosmetické centrum, masáže, shiatsu, inhalace, revitalizující kúry. Jednotlivé bazény jsou terasovitě uspořádány ve svahu nad pláží a zasazeny do krásné zahrady se středozemní vegetací. Léčí se zde artróza, revmatismus, gynekologické problémy, chronická bronchitida, dermatologická onemocnění, dna, ischias. Návštěvu parku můžete spojit s koupáním v moři, celká soukromá pláž se nachází přímo pod areálem parku a je z něj pohodlně přístupná. Občerstvení poskytuje restaurace a kavárně, které jsou součástí parku.
Další informace na www.giardiniposeidonterme.com.

Termální park Castiglione - Casamicciola
Tento park leží ve městečku Casamicciole Terme na severu ostrova. Malý vláček ("zubačka") vede přímo do parku. Je zde k dispozici 10 bazénů z nich 8 o teplotě 30 - 40 ˚C, bazén s mořskou vodou, přírodní sauna, podvodní masáže, Kneippův bazén, bahenní zábaly, inhalace, aerosol, masáže. Také zde můžete návštěvu spojit s koupáním v moři, k parku patří soukromá pláž. Občerstvení poskytuje restaurace a kavárně, které jsou součástí parku.
Další informace na www.termecastiglione.it/en/

Termální park Negombo - Lacco Ameno
Park se nachází u pláže San Montano na severovýchodě ostrova mezi Lacco Amenem a Foriem. K dispozici je 12 termálních a slaných bazénů, minerální hydromasáže, turecká koupel a privátní pláž. Celý parku je umístěn v krásné zahradě s několika sty druhy exotických a středozemních rostlin. Občerstvení poskytuje restaurace a kavárně, které jsou součástí parku.
Další informace na www.negombo.it

Afroditiny a Apollonovy zahrady - Sant´Angelo
Leží na jihu ostrova v Serrara Fontana u městečka St. Angelo. Využít můžete 12 bazénů o teplotě 18 - 42 ˚C, z nich je jeden krytý s hydromasáží, jeden olympijský a jeden dětský. Dále je k dispozici sauna v přírodní jeskyni, kosmetika, fyzioterapie, terasa nad mořem, snack bar, restaurace, privátní pláž a oddělená část pro nudisty.
Další informace na www.miramaresearesort.it/aphrodite/

Tropical Park - Sant´Angelo
Tento park naleznete na jihu ostrova v městečku St. Angelo. K dispozici je 9 bazénů o teplotě 18 - 40 ˚C, jeden s mořskou vodou, hydromasáže, bahno, masáže, ihnalace, aerosol, sauna, kosmetika a restaurace.
Další informace na www.parcotropical.it.

Termální park Eden - Ischia Ponte
Park se nachází na severovýchodě ostrova nedaleko od pláží St. Anna a Carta Romana. Malý park s několika bazény s krásným výhledem na Aragonský hrad.
Další informace na www.giardinoedenischia.it/en/.

Bazény

Téměř každý hotel na ostrově má vlastní termální bazén nebo bazén se sladkou vodou. Z bezpečnostních důvodů je koupání povoleno pouze v denní době (většinou 8:00 - 19:00). Z hygienických důvodů se obvykle vyžaduje nošení koupacích čepic nebo jiných pokrývek hlavy (povinné také v termálních aquaparcích). Tyto čepice je možno bez problémů zakoupit v místních obchodech za cca 1,50 €. Voda v bazénech je ve stanovených intervalech úplně vypouštěna a nahrazena novou. U hotelových bazénů jsou k dispozici lehátka a slunečníky obvykle bez poplatku (aktuální informace naleznete u konkrétního hotelu).

Obchody, nakupování, pošta

Obvyklá otevírací doba je pondělí - pátek 9:00 - 13:00 a 16:30 - 20:30, v sezóně se doba prodlužuje podle zájmu turistů a jednolivých majitelů.

Platební karty Visa, American Express, Diners Club, Eurocard-Master Card, JCB jsou v zásadě akceptovány. Nezapomínejte si vždy vzít doklad o úhradě (i z restaurací a barů na plážích) - kvůli kontrole finanční policie.

Banky a směnárny naleznete po celém ostrově, obvykle mají otevřeno od 8:30 do 13:00 a od 15:00 do 16:00.

Poštovní známka do celé Evropy stojí cca 0,45 €, lze je zakoupit také v novinových stáncích nebo obchodech se suvenýry; poštovní schránky mají sytě červenou barvu.

Facebook