najdete nás na facebooku

Časté dotazy

Časté dotazy k trajektové přepravě

 • Proč je lepší trajekt zakoupit v předstihu?

U trajektů to je podobně jako u letenek - čím dříve si trajekt zarezervujete, tím bude zpravidla levnější. S blížícím se termínem odjezdu trajektu se totiž cena zvyšuje.

 

 • Dá se trajekt koupit až na místě?

​Ano, trajektový lístek můžete zakoupit až v přístavu, nicméně je dost dobře možné, že nejžádanější trajekty budou již obsazené a vy se na něj již nedostanete, zejména pokud jedete větším autem, např. obytným vozem nebo s karavanem či vozíkem.

 

 • Plánuju cestu na Sardinii/Korsiku, ale nevím, kdy se budu vracet, dá se trajekt přes Vás zařídit i tehdy, když už budu na ostrově?

​Ano, trajekt Vám zajistíme, i když budete už na ostrově. Nicméně v tomto případě je potřeba brát v potaz, že musíte mít možnost trajekt uhradit, ať už jej zaplatíte vy přes mobil, anebo někdo z vašich blízkých.

 

 • Nechce se mi kupovat trajekt už teď, když cestuji až za půl roku, proč bych ho měl kupovat tak brzo?

Našim klientům doporučujeme trajekt zakoupit co nejdříve, a to zejména kvůli nižší ceně trajektu, ale také kvůli širšímu výběru trajektových spojení a menší obsazenosti trajektů. Pokud totiž např. cestujete s karavanem nebo vozíkem, může se stát, že už třeba v únoru nebo březnu na nejžádanějších trajektových spojeních nebude volné místo pro karavan či vozík.

 

 • Dají se kombinovat trajekty od různých společností

Ano, zakoupit trajekty od různých společností je možné.

 

 • Je možné po rezervaci trajektu změnit SPZ?

Ano, SPZ je možné doplnit víceméně až do dvou dnů před odjezdem trajektu.

 

 • Brzy mi skončí platnost OP/pasu, je možné jej doplnit později?

Ano, pokud si budete nechávat dělat nový pas nebo občanský průkaz, můžeme jej do systému doplnit později.

 

 • Co přesně znamená tzv. Nautel?

Kajuta Nautel znamená, že se na trajekt nalodíte večer před vyplutím trajektu, přičemž na trajektu si zakoupíte kajutu (cena se pohybuje v rozmezí 50-85 €), kde přespíte, a další den ráno trajekt vypluje dle jízdního řádu.

Např. trajekt má dle jízdního řádu vyplout dne 10. června v 08:00, tudíž v případě Nautelu se nalodíte večer 9. června zhruba mezi 21.-23. hodinou, noc z 9. na 10. června strávíte na trajektu v kajutě a trajekt vypluje ráno 10. června.

Tato služba je nicméně dostupná pouze na vybraných ranních trajektových spojeních na trase Livorno - Bastia.

 

 • Jaké jsou nejlepší trasy trajektů s ohledem na vzdálenost z ČR?

Nejžádanějším přístavem je Livorno v Itálii, přičemž tento přístav patří mezi ty, které jsou nejblíže k ČR. Nicméně trajekty vyplouvají i ze Savony nebo z Janova, které jsou přibližně stejně daleko jako Livorno. Další přijatelnou variantou je i přístav v italském městě Piombino, který se nachází asi 70 km jižně od Livorna.

  LIVORNO PIOMBINO JANOV SAVONA CIVITAVECCHIA
BRNO 1060 km 1130 km 1120 km 1160 km 1220 km
PRAHA 1110 km 1180 km 1010 km 1040 km 1280 km

 

Časté dotazy k ubytování

 • Jaké typy ubytování je možné objednat?

Hotelové pokoje (HP) - jsou umístěné v hotelových budovách, případně v přízemních budovách s přímým vstupem zvenčí. Nejsou vybaveny kuchyňským koutem a v základní ceně bývá obvykle zahrnuto ložní prádlo, pobytová taxa, závěrečný úklid a není vyžadována kauce (konkrétní podmínky najdete u jednotlivých hotelů a mohou se lišit).

Apartmány - bývají umístěny v ubytovacích kapacitách, které označujeme jako RESIDENCE. Dle konkrétní kapacity se může jednat o samostatné nebo řadové, obvykle jedno či dvoupatrové budovy s jednotlivými apartmány. V některých případech jde i o větší budovy hotelového typu s více apartmány. Kromě platby za ubytování u nás v kanceláři ještě zákazníci platí přímo na místě ubytovatelům následující povinné poplatky - pobytová taxa, závěrečný úklid, vratná kauce + případné nepovinné poplatky - např. za ložní prádlo, ručníky, TV atp. (konkrétní podmínky najdete u jednotlivých kapacit a mohou se lišit).

Mobilhomy - zpravidla samostatné mobilní domky jsou součástí kempů. Poplatky na místě podobně jako u apartmánů.

Bungalovy - jednopatrové, samostatné domky, zděné nebo dřevěné jsou součástí kempů. Poplatky na místě podobně jako u apartmánů.

 

 • Jaké jsou nástupní dny a délky pobytu

Korsika & Elba

Pokud hledáte ubytování s možností vlastního vaření, tzn. ubytování v apartmánech, je během nejvyšší sezóny (červenec-srpen, někdy i polovina června-polovina září) ve většině případů velmi obtížné sehnat pobyt na jiný než týdenní turnus, přičemž nejčastějším dnem nástupu je sobota, případně neděle, několik kapacit má možnost nástupu i ve středu (pobytem středa-středa se dá vyhnout vyšším cenám trajektů o víkendu).

Chcete-li pobyt kratší nebo delší než 7 dní, je nejlepší si zajistit ubytování v hotelu, u pobytů nad 7 dní je možné si zajistit týdenní pobyt v apartmánu a případně dokoupit zbývající noci v hotelu.

Několik rezidencí a kempů umožňuje i kratší nebo delší pobyty, případně jiné nástupní dny, ale je jich velmi málo – podrobné informace o nástupních dnech a délce pobytu naleznete u jednotlivých kapacit v poznámce ceníků.

Naopak libovolně dlouhý pobyt s nástupem v kterýkoli den je zpravidla možné zařídit zpravidla v hotelech. Ubytování v hotelech je však cenově dražší, protože platíte veškeré služby a nemáte možnost vaření, což pobyt prodraží. Vzhledem k velikost Korsiky – cca 180 km na délku a 80 km na šířku – je většinu atraktivních míst možno navštívit z jednoho centrálního bodu. Dále je také možné vzít variantu ubytování na týden v apartmánů + prodloužení o 2-3 dny v hotelu nebo kempu.

 

Sardinie

V případě ubytování v apartmánech s vlastním vařením je během nejvyšší sezóny (červenec-srpen, někdy i polovina června-polovina září) ve většině případů velmi obtížné sehnat pobyt na jiný než týdenní turnus, přičemž nejčastějším dnem nástupu je sobota, případně neděle, několik kapacit má možnost nástupu i v libovolný den (pobytem ve všední dny se dá vyhnout vyšší cenám trajektů o víkendu).

Naopak libovolně dlouhý pobyt s nástupem v kterýkoli den je zpravidla možno zařídit v hotelech. Ubytování v hotelech je však cenově dražší, protože platíte veškeré služby a nemáte možnost vaření, což pobyt prodraží. Naopak u některých apartmánů lze doobjenat snídani nebo polopenzi v místní restauraci.

 

Časté dotazy k pojištění storna

 • Na jaké služby je pojištění možné zakoupit?

Na služby zakoupené prostřednictvím CA IBIS nebo cestovní agentury "CK ANTLOVÁ" s.r.o..

 

 • Kolik pojištění stojí?

Cena pojištění je 3,2 % z ceny služby, kterou chcete pojistit.

 

 • Kolik mi pojišťovna vrátí, když budu muset využít pojištění storna?

Pojišťovna vrací klientovi 80 % z ceny služby, 20 % je spoluúčast klienta.

 

 • Které dokumenty po mně bude pojišťovna požadovat při uplatnění pojištění storna?

Pojišťovna po Vás bude dle důvodu storna služby chtít předložit tyto dokumenty:

- potvrzení o stornování služby (toto potvrzení Vám zašleme při stornu služby)
- potvrzení od lékaře
- jiný ověřený dokument odůvodňující zrušení služby

Zároveň je nutné událost co nejdříve nahlásit na pojišťovnu, přičemž kontakt je uvedený na pojišťovacích kartičkách.

 

 • Na co se pojištění storna vztahuje?

Pojištění storna se vztahuje na tyto případy:

akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat

akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám

úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty

značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu

podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě

zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
          •   dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu
          •   zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky
          •   živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě

obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn

Pro možnost uplatnění pojistného plnění u pojišťovny je nutné nám nejprve emailem nebo písemně zaslat žádost o zrušení služby, a to vždy před nástupem cesty. My danou službu zrušíme a emailem Vám zašleme potvrzení o stornování služby, které poté předáte pojišťovně s dalšími dokumenty.

 

 • Na co se pojištění storna nevztahuje?

Pojištění storna se nevztahuje na tyto případy:

- chronického onemocnění

- onemocnění, které již existovalo v době sjednání pojištění, i když v tuto dobu nebylo léčeno a komplikací s ním spojených

- následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny

- provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací

- plánovaných operačních zákroků a vyšetření

- změny zdravotního stavu, která nastala vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese

- souvisejícího s požitím či požíváním alkoholu či návykových látek

- těhotenství (normálního i rizikového) a úmyslného přerušení těhotenství, asistované reprodukce a jejích komplikací

- zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi

- výpovědi ze strany pojištěného či ukončení smlouvy dohodou

Pojišťovna není povinna plnit, dojde-li ke zrušení cesty pojištěného či spolucestujícího, který je zároveň majitelem, spolumajitelem či zaměstnancem poskytovatele cestovní služby či jsou tyto osoby vůči pojištěnému a spolucestujícímu osobami blízkými.

Do pojistné ochrany nespadají a pojistitel neplní za zaplacené náklady na veškeré druhy pojištění, poplatky za vízum, vstupenky na sportovní a kulturní akce, a to i v případě, když tyto náklady jsou součástí stornovacích poplatků.

 

 • Kdy si mohu pojištění storna zakoupit?

Pojištění si můžete zakoupit při objednání služby, nejpozději však 5 dní od uhrazení zálohy za službu.

 

 • Je možné si u Vás zakoupit i komplexní cestovní pojištění?

Ano, můžeme vám zajistit buď samotné pojištění storna, anebo komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh
- úrazové pojištění
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- pojištění storna

Protože zkušení cestovatelé trajektové lístky nebo pobyty kupují ve velkém časovém předstihu, stát se potom může cokoliv a každý přivítá, když mu pojišťovna z velké části propadlé služby proplatí. Navíc platí, čím levnější služby kupujete, tím přísnější storno podmínky poskytovatelé služby (tedy trajektové společnosti nebo ubytovatelé) mají, ale mnohonásobně se vyplatí nečekat, koupit levnou a kvalitní službu v předstihu, a v případě, že byste nemohli cestovat, využít náhradu stornopoplatků.

 

Časté dotazy k rezervaci služby a k fakturaci

 • Jaký je postup pro závazné objednání trajektu nebo ubytování?

Stačí nám emailem nebo v pracovní době i telefonicky sdělit, kterou variantu trajektu nebo ubytování jste si vybrali, případně zda máte zájem o pojištění storna, a u trajektů také, zda chcete platit v CZK nebo v EUR.

My Vám následně u trajektů ověříme cenu a zašleme fakturu, u ubytování Vám ověříme dostupnost a poté Vám zašleme objednávku a fakturu.

 

 • Zaměstnavatel mi poskytuje příspěvek na dovolenou formou poukázek nebo bodů, mohu je u vás uplatnit?

Ano, toto je u nás běžná praxe, přijímáme vybrané poukázky společnosti Edenred a umožňujeme objednání služby přes Benefit Plus. Fakturu na zaměstnavatele vystavit lze, je to běžná praxe, jen někteří vyžadují větší administrativní nároky a je potřeba, abyste si vždy zjistili, co vše zaměstnavatel požaduje do faktury uvést.

 

 • Mám nárok na příspěvek od zaměstnavatele z FKSP, je možné tento příspěvek u Vás využít?

Ano, naši klienti mohou využít příspěvek od zaměstnavatele z FKSP, fakturu na zaměstnavatele bez problémů vystavíme, jen je potřeba nejprve zjistit, jaké konkrétní údaje či text zaměstnavatel požaduje do faktury uvést.

 

 • Máte na ostrovech delegáta?

Ne, na většině ostrovů delegáta nemáme, ale většina materiálů, které zasíláme v odbavení, je ve 2 jazycích čeština + jazyk dané země  tak aby při ubytování byl voucher srozumitelný pro obě strany.