najdete nás na facebooku

Přepravní podmínky

 

Přepravní podmínky

MOBY S.p.A. - Itálie

Od data vydání lodních lístků Moby Lines, kde cestující s autem udá své jméno, které je zapsáno v lodním lístku, akceptuje Všeobecné přepravní podmínky spojené se zemí původu lodě. Současně akceptuje lodní řád, pravidla a zvláštní ustanovení Všeobecných přepravních podmínek společnosti MOBY S.p.A., LArgo Augusto , 8 - 20122 Milano - Itálie (C.F. 04846130633-P.I.13301990159). Tyto podmínky mohou být konzultovány v kancelářích lodní společnosti, kancelářích spolupracujících s touto společností nebo v přístavních kancelářích.

1) NALODĚNÍ - Pasažéři cestující dopravním prostředkem se musí přihlásit nejméně 90 minut před odplutím v přístavní kanceláři Moby Lines, pěší pasažéři potom nejméně 30 minut před odplutím. Pasažéři, kteří se nepřihláší v kanceláři v těchto časových lhůtách, ztrácejí garanci místa na lodi, i když mají rezervaci.

2) KABINY A SEDADLA - Cestující, kteří mají rezervaci kabin nebo sedadel, se musí po nalodění co nejdříve dostavit na recepci lodě a svoji rezervaci potvrdit. Neučiní-li tak nejpozději 90 minut po odplutí, ztrácí nárok na rezervovaná místa, která jsou pak nabídnuta cestujícím na čekací listině. Hodinu před připlutím do cílového přístavu je nutné opustit kabinu. 

3) ZTRÁTA LÍSTKU - Při ztrátě nebo krádeži lodního lístku musí být tato skutečnost neprodleně oznámena CK. Náhradní lodní lístek lze vydat až po opětovném zaplacení. 

4) DOMÁCÍ ZVÍŘATA - Domácí zvířata musí být rezervována předem. Psi musí mít náhubek, musí být očkovaná a musí být na vodítku. Pohyb domácích zvířat je omezen na externí paluby nebo určené boudy, pokud jsou k dispozici, a to až do vylodění. Nejsou povoleni v kabinách, salóncích, dětských koutcích a společnéých prostorách.
Rádi bychom připomněli, že zahraniční orgány mohou požádat o předložení platných dokladů jako je evropský pas, lékařské potvrzení a očkovací průkaz pro vašeho domácího mazlíčka (očkování proti vzteklině musí být provedeno nejméně 30 dnů před datem odjezdu). Je zakázáno ponechat zvířata v autě.

5) STORNO PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ REZERVACE

Korsika a Sardinie

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

    ▪    více než 30 dnů před datem odplutí 10 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 29 dnů 48 hodin před datem odplutí 20 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 48 hodin do 24 hodiny před odplutím 50 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    storno bez dřívějšího oznámení 100 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    po uplynutí 24 hodiny před vyplutím nebo nenastoupení cesty 100 % z celkové ceny lodních lístků

Elba

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

    ▪    více než 30 dnů před datem odplutí 10 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 29 až 10 dnů před datem odplutí 20 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    méně jak 10 dnů před vyplutím nebo nenastoupení cesty 100 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    Výše uvedené storno podmínky platí i při částečném stornu. Pro výpočet storno poplatků platí datum odjezdu.

POZOR: U lodního lístku typu MOBY PEX nebo BEST OFFER je storno poplatek 100 %.

6) ZMĚNA REZERVACE - Při každé změně ve vystaveném lodním lístku si lodní společnost účtuje poplatek ve výši 10 €. U lodních lístků typu SuperPex, MobyPex a Autotarif za 1 € jsou změny možné za poplatek ve výši 10 € na linkách na Korsiku a 25 € na linkách na Sardinii za každou změnu v lodním lístku za jednu cestu a za předpokladu, že ve změněném přejezdu ještě není zvýhodněný tarif vyprodán. V případě, že je SuperPex, MobyPex nebo Autotarif za 1 € již vyprodán, uhradí cestující doplatek do ceny lodního lístku dle jednotlivých tarifů ceníku + 10 nebo 20 € za každou změnu za přejezd. Lodní lístky SuperPex, MobyPex a Autotarif za 1 € jsou nepřenosné a neproplatitelné pokud nebyly použity. Lodní lístky SuperPex, MobyPex a auto za Autotarif za 1 € jsou prodávány do vyčerpání kapacity tohoto druhu lodních lístků. Jejich počet je omezen.

Změny nelze provádět u vystavených lodních lístků na Elbu a mezi Korsikou a Sardinií.

7) PLATNOST LODNÍCH LÍSTKŮ - Lodní lístek je platný pro osoby, na jejichž jména je vystavený, nepřenosný a platný pouze pro konkrétní termíny a přejezdy. Cestující je povinen mít platný lodní lístek stále u sebe a předložit jej na požádání kterékoliv oprávněné osobě (zaměstnanci lodní společnosti). Pokud tak neučiní nebo budou shledány v lodním lístku jakékoli nesrovnalosti v osobách nebo dopravním prostředku, musí cestující zaplatit 200% z ceny jízdného, aby se zabránilo případným ztrátám lodní společnosti. Při chybně uvedené délce nebo výšce dopravního prostředku může být vozidlo zařazeno na čekací list a nalodění odepřeno.

8) LODNÍ ŘÁD - Společnost Moby Lines si ponechává právo na změnu lodí, časů odjezdů a cen. Příjezdy a odjezdy jsou kalkulovány podle vzdálenosti jednotlivých přístavů . Lodní společnost neodpovídá za zpoždění linek z důvodu přístavního provozu nebo vinou nepříznivého počasí.