najdete nás na facebooku

Cenové podmínky a storno

Cenové podmínky a storno

Ceny uvedené v námi vypracované nabídce jsou složeny z jízdného osob, vozidel, vč. přístavních poplatků, korsické teritoriální taxy, bezpečnostních tax.

Dětská sleva se vztahuje pouze na jízdné, nikoliv na taxy. Děti do 1 roku cestují zdarma, děti 1-4 roky pouze za přístavní taxy, děti 4-12 hradí poloviční jízdné a taxy v plné výši. Osoby nad 12 let hradí plné jízdné.

 

Lodní lístky za zlevněné tarify

Lístky zakoupené ve speciáních tarifech jsou nevratné a to i v případě, že lístky nebyly vůbec použity.  Cena lístku propadá v plné výši. 

Nevyužité lodní lístky nelze zrušit a propadá jejich plná cena.

 

Změny v lodním lístku

Lodní společnost účtuje poplatek ve výši 30 € za každou změnu rezervace za jednu cestu. Pokud cestující změní svou rezervaci (datum, trasu, typ vozidla) a cena by se měla snížit, zůstává cena původní rezervace. V opačném případě doplatí cestující rozdíl v ceně.

Změny v lodním lístku typu Jackpot a Promo nejsou možné.

V případě ztráty nebo odcizení lodního lístku je cestující povinen zakoupit si nový lodní lístek. 

Stornopoplatky

Všechna zrušení musí být adresována naší kanceláři a jsou posuzována podle následujících stornopoplatků:

    ▪    100% z ceny lodního lístku "JackPot" ,,PROMO" , "Standard"

    ▪    10% z ceny lodního lístku do 1 měsíce před odjezdem 

    ▪    20% z ceny lodního lístku do 48 hodin před odjezdem

    ▪    50% z ceny lodního lístku do hodiny limitované pro prezentaci k nalodění

    ▪    Zrušení zaznamenána po uplynutí doby nutné k prezentaci před naloděním (1 hodina před odjezdem) nedává právo k vrácení peněz. Při zrušení lodních lístků bude bráno v úvahu datum oznámení o zrušení lodních lístků.

Rezervace automobilů

Při rezervaci je nezbytně nutné uvést celkovou délku, šířku a výšku automobilu podle velkého TP včetně např. střešního nosiče, kol apod. Tyto údaje jsou nutné pro správné cenové zařazení automobilu.

Automobily přesahující běžné rozměry: za všechny dopravní prostředky přesahující délku 5m, výšku 1,90m (nebo 2,4m) a šířku 2m je nutné uhradit příplatek dle ceníku lodního řádu. Při špatném uvedení rozměrů v rezervaci si společnost Corsica Ferries vyhrazuje právo zrušit nalodění nebo požadovat doplacení přesahujících rozměrů a to i v případě, že jedna cesta byla již uskutečněna.