Budapešť - královna Dunaje: 18.10.2019 - 20.10.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus
Datum:18.10.2019 - 20.10.2019
Cena:3 790,-
Cena za osobu/pobyt

Ceny

Kód Položka Cena
Cena za osobu 3 790,-
Cena za osobu 3 560,-

Informace

Trasa zájezdu

Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi 

Program zájezdu

1. den
Odjezd z ČR v ranních hodinách (Brno 7:30 hod) přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ, prohlídka městské čtvrti Buda – Hradní návrší s Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu, středověké uličky na Hradním návrší, procházka tajuplným podzemním Labyrintem. V podvečer fakultativně relaxace ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, možnost večeře. 

2. den
Po snídani návštěva historické Velké tržnice. Dopoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Odpoledne prohlídka městské části Pešť – Dunajské korzo s bronzovou soškou princezny, Památník bot, velkolepá stavba Parlamentu v novogotickém stylu, nejvýznamnější duchovní „stánek“ Maďarska – bazilika sv. Štěpána, věhlasná Gerbeaudova cukrárna. Večer ubytování v hotelu, možnost večeře. Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvícenou Budapeští. Návrat na ubytování do 22:30 hod. 

3. den
Po snídani Gellértovo návrší – velkolepý výhled na město od citadely. Pokračování prohlídky Pešti – Židovská čtvrt a Velká synagoga na Dohány útca, nebo procházka po Váci útca – nejznámější nákupní zóna s nespočtem příjemných kaváren a restaurací. Přes Andrássy útca na Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Do odjezdu koupání a relaxace v termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách (Brno 21:30 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůž. pokoj - 800 Kč
 • 2x večeře - 700 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 110 Kč
 • vyhlídková plavba po Dunaji - 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)

​Nástupní místa

19.04. - 21.04. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Ostrava (+500), Břeclav, SK - Bratislava

20.09. - 22.09. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Ostrava (+500), Břeclav, SK - Bratislava

Orientační ceny vstupného

 • Matyášův chrám – individuální vstupné - 1 500 HUF
 • Rybářská bašta – vyhlídková terasa - 800 HUF
 • Labyrint na Hradním návrší – individuální - 2 000 HUF, skupina min. 15 os. - 1 500 HUF 
 • Budapesť – Lázně v hotelu Gellért dospělá osoba - 5 800 HUF, nebo skupina 15 osob - 5 220 HUF (Od roku 2018 pouze celodenní vstupy.)
 • zámek Gödöllö – vstup do parku a muzea vč. audio průvodce ve slovenském jazyce - 3 400 HUF
 • lázně Széchenyi – vstup - 5100 HUF, skupina 20 osob - 4 600 HUF, kabina 500 HUF 
 • Baziliku sv. Štěpána – vstupné dobrovolně povinné - 1 €
 • Velká synagoga Dohány útca - 4 000 HUF
 • jízdenka MHD Budapešť – 350 HUF/os. v automatu, 450 HUF/os. u řidiče

Služby v lázních

 • zapůjčení ručníku - 1000 HUF + 2000 HUF kauce
 • koupací čepice (nezbytná pro plavecké bazény v lázních, možnost mít vlastní) - 1000 HUF

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře CK Redok.Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Slevy, podrobnosti k ceně

Sleva 55+ ze základní ceny 5%

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
20.09.2019 - 22.09.2019 Cena za osobu 3 790,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1