Bratislava & Budapešť - vánoční trhy & termály Velký Meder

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách z republiky do BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z keramiky, vrbových proutků, včelího vosku ale i klobásy, kapustnice aj. Nocleh v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do vánoční BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo lux. secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování. 

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu. (Celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj - 800 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 90 Kč

Orientační ceny vstupného

Velký Meder - celodenní vstupné do termálního koupaliště cca 10 € 
Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2 € 
Bratislava - vláček městem 8 € 
Bratislava - Bratislavský hrad okruh A 5 € 
                 - Bratislavský hrad okruh B - Klenotnice 2 €  
Budapešť - Parlament cca 2400 HUF 
Budapešť - Historické muzeum cca 800 HUF 
Budapešť - Národní galerie cca 1100 HUF 
Budapešť - Ludwigowa muzea cca 700 HUF 
Budapešť - Matyášův chrám 1000 HUF 
Budapešť - Bazilika sv. Štěpána 250 HUF 
Budapešť - Rybářská bašta 700 HUF

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 € a cca 2500 HUF.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Slevy, podrobnosti k ceně

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
07.12.2018 - 09.12.2018 Cena za osobu 3 690,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1