Magická Sicílie - ostrov slunce ve stínu vulkánu - autobusem: 30.08.2019 - 09.09.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus
Datum:30.08.2019 - 09.09.2019
Cena:15 890,-
Cena za osobu/pobyt

Informace

Program zájezdu

1. den
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den
Po příjezdu do NEAPOLE podnikneme dle časových možností krátkou procházku městem se známou čtvrtí Santa Lucia, královským palácem Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Následně se nalodíme na trajekt a čeká nás noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, přenocujeme v kajutách.

3. den
Po vylodění zavítáme do PALERMA, hlavního města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Neopomeneme navštívit MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle. Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, je zde k vidění zdobená apsida a proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Odjedeme na ubytování. 

4. den
Cestou západní Sicílií zavítáme do SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Během cesty na jižní pobřeží ostrova se zastavíme na prohlídku chrámového komplexu v Údolí chrámů u AGRIGENTA (UNESCO). Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka nás čeká přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny. Ubytujeme se v hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.

5. den
Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře. 

6. den
Dnes navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3 330 m nad mořem. Odpoledne podnikneme výlet do nejkrásnějšího sicilského letoviska TAORMINA, kde uvidíme aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antickou cisternu Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou a mnohé další. Vrcholem naší prohlídky bude starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou. Vrátíme se na ubytování.

7. den
Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře. Pro zájemce je připraven fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÉ OSTROVY. Nejprve zavítáme na ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána. Spatříme Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko a budeme mít možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Dále uvidíme ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, čeká nás vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, uchvátí nás exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.

8. den
Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře. Fakultativně se vydáme za památkami města SYRAKUSY (UNESCO), jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie.  Syrakusy dodnes lákají milovníky historie a umění, kteří sem přijíždí obdivovat nádherné antické památky. Lze zde spatřit starou ostrovní část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antickou čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrálu a mnohé jiné. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a navštívíme historické barokní město NOTO (UNESCO), z konce 17. století s tradiční sicilskou atmosférou.

9. den
Po snídani odjedeme podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALÙ, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Čeká nás prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek vč. katedrály Duomo di Cefalù a koupání na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejedeme do Palerma. Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.

10. den
Ráno se vylodíme v NEAPOLI a vydáme se zpět na cestu do ČR.

11. den
Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. autobusem
 • 2× ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu Neapol - Palermo a zpět
 • 6× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (1x v oblasti Palerma, 5x u Taorminy)
 • 6× snídani
 • služby průvodce
 • pobytovou taxu
 • pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 130 €
 • fakultativní výlet 8. den - 600 Kč/os. (min. 20 osob)

Důležité informace

Fakultativní příplatky

 • 1lůžkový pokoj - 3 600 Kč
 • 6x večeře - 1 800 Kč
 • cestovní pojištění Uniqa

Ubytování

Hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou.
Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech.
Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Travel Club ČSAD Tišnov. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).