Korsika - azurové moře a štíty horských velikánů - 7 nocí

Přehled

Stava:Bez stravy
Doprava:Autobus

Informace

Trasa zájezdu

Bastia - Corte - Propriano – Evisa - Spelunca - Porto - Calanche – Carghese - Filitosa - Sartēne Bavella - Bonifacio – Ajaccio – Iles Sanguinaires 

Program zájezdu

1. - 2. den zájezdu
Odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu trajektů), trajektem z Itálie do BASTIE na Korsice. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány (platí pro zájezdy s nočním trajektem). Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do zátoky Valinco u městečka Propriano, která je ideálním místem na výlety po celé Korsice. Ubytování v bungalovech. 

3. den zájezdu 
Pobyt u moře 
v zátoce Valinco u Propriana, krásná dlouhá písčitá pláž, na jedné straně zakončená stejnojmenným městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. Odpoledne seznámení s městem. 

4. den zájezdu 
Celodenní výlet k. Odjezd do EVISY (805 m), odtud příjemný pozvolný sestup do soutěsky SPELUNCA (2-3 hod.), jedné z nejkrásnějších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách. Poté návštěva nedalekého malebného města PORTO s janovskou věží. Odpoledne navštívíme bizardní skály CALANCHE (UNESCO), barevné skalní útvary kontrastující s azurovou hladinou moře. Pokračujeme do nedalekého CARGHESE, jehož obyvatelé jsou potomky Řeků.

5. den zájezdu
Pobyt u moře. Pozdě odpoledne navštívíme nedaleké proslulé naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry, večerní život v městečku SARTĒNE, úzké a křivolaké uličky, dýchne tu na nás duch minulosti vendety a pirátských výprav.

6. den zájezdu
Ráno turistický výlet s překrásnou scenérií skalních věží BAVELLA. Dvě varianty obtížnosti, mírnější zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt u moře. 

7. den zájezdu 
Přejezd do vyhlášeného BONIFACIA, prohlídka města, které je svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 €/os.), možnost koupání u skalisek nebo fotogenické procházky po útesech až k majáku na pláž u ostrůvku St. Antoine. Odpoledne návrat. 

8. den zájezdu 
Pro zájemce odjezd do hlavního města Korsiky - AJACCIA. Po prohlídce města, která bude ponejvíce věnovaná jeho rodákovi Napoleonovi Bonaparte, se vydáme k nedalekým ILES SANGUINAIRES. Zde si společně zajdeme k překrásné janovské věži. Návrat do kempu.

9. den zájezdu
Ráno odjezd z kempu do BASTIE, v případě časových možností krátká prohlídka přístavního města (v závislosti na jízdním řádu trajektů). Trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR. 

10. den zájezdu 
Návrat do republiky.

Poznámka: Jízdní řády trajektů na sezonu 2019 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo lehké úpravy programu z důvodu jejich změny.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim busem
 • trajekty
 • vstupní a výstupní korsickou daň
 • 7x ubytování v bungalovech
 • povlečení
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • lodní výlet
 • vratnou kauci na bungalov (30 €/os.)
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatky

 • neobsazené lůžko - v termínu 28.6. - 6 800 Kč; v termínu 23.8. - 4800 Kč
 • 6x polopenze - 3chodové francouzské menu se sklenkou vína 3120 Kč (začíná 3.den snídaní a končí 8.den večeří)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 420 Kč

Nástupní místa

Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha, Brno, Břeclav, Bratislava

Ubytování

Jednoduché bungalovy v zátoce Valinco u Propriana cca 250 m od pláže. Bungalov má dvě navzájem oddělené ložnice - 2lůžk. s manželskou postelí a 2 - 3lůžk. ložnice (palanda a samostatné lůžko). Pro oba pokoje je společná kuchyňka (lednička, vařič, kávovar, základní nádobí), společná koupelna (WC, umyvadlo, sprcha) a terasa. V areálu je k dispozici velký a dětský bazén.

Kapesné

Jako kapesné na celou dobu pobytu by Vám mělo stačit asi 160 EUR.

Důležité informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře CK Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
28.06.2019 - 07.07.2019 Cena za osobu 16 490,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1