Paříž a zámek Versailles

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem 
  • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
  • 2x snídani 
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné 
  • pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,88 €/os./noc)
  • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj - 1 990 Kč 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 180 Kč

Nástupní místa

Praha, Plzeň, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Ubytování

Hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města.

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž:
- výtah do 2. patra 16 (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€)
- výtah do 3. patra 25 (dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€)
- pěšky do 2. patra 10 (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
- pěšky + výtah do 3. patra 19 (dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) 

bazilika Sacre Coeur zdarma

Museum Louvre 15 

Museum Orsay 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9€) 

Invalidovna 12 

Vítězný oblouk 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

St. Chapelle 10 

Pantheon 9 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

Notre Dame – vnitřek zdarma 

Notre Dame – klenotnice 4,00

Plavba lodí po Seině 15,00

Zámek Versailles 18,00 

Versailles – hudební zahrady 8,50 (dítě do 17 let 7,50 €)

Metro – jednotlivé jízdné 1,90

Metro – karnet 10 jízd 1,50/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 48 €, 4 denní karta - 62 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 130 €.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
18.09.2019 - 22.09.2019 Cena za osobu 6 290,- Objednat Detail
< >
1