Vánoční Řím - město tisícileté historie

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu. Individuální volno, alternativně procházka s průvodcem po městě plném betlémků a vánoční nálady.

2.den zájezdu
Celodenní prohlídka ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra - na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schodyFontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3.den zájezdu
ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4.den zájezdu
Individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha vč. kabinového zavazadla
 • letištní taxy
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč
 • odbavení zavazadla do 23 kg - 1 390 Kč
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí - 590 Kč (do 18 let 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu - 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
 • 1lůžk. pokoj - 2100 Kč (povinné při nedoobsazení)

Orientační ceny vstupného

Řím: Kopule sv. Petra 5 € / 7€ (s výtahem) 
Řím: Metro 1,50 €/ 1 jízda 
Řím: Andělský hrad 10,50 € 
Tivoli: Hadriánova vila 11 € 
Tivoli: Vila D´Este 11 € 

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy, doporučujeme cca 70 €

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
06.12.2018 - 09.12.2018 Cena za osobu 13 490,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1