Vánoční Londýn - město historie a nákupy na Oxford Street

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem do LONDÝNA. Transfer do hotelu a první seznámení s městem. Od Londýnského oka se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO) se slavným Big Benem. Pokračujeme kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna. 

2. den zájezdu
Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, Green Park, Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrt uprostřed metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum). Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

3. den zájezdu
Návštěva pevnosti Tower (UNESCO) s expozicí britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge a projdeme se po čtvrti Southwark. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní katedrále sv. Pavla a v podvečer se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabídne jedinečný výhled na město. Místo čtvrti Greenwich lze individuálně strávit podvečerní hodiny v obchod. domech či na Oxford Street, osobní volno. Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

4. den zájezdu
Snídaně, individuální volno, možnost nákupů, dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha
 • příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti
 • transfery z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní dopravu
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • odbavené zavazadlo do 23 kg - 1400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč

Svozová místa

Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500)

Orientační ceny vstupného

Londýn
katedrála Sv. Pavla 16,00 GBP 
Tower + korunovační klenoty 21,45 GBP
London Eye 19,20 GBP
National Gallery zdarma
British Museum zdarma

Westminster Abbey 18 GBP

Loď Greenwich cca 9-12 GBP

Metro zóna 1-4 8,90 GBP/11,40 GBP (cena celodenní jízdenky – ve mimo špičku/ špičku) 

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 120 GBP.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
05.12.2019 - 08.12.2019 Cena za osobu 12 990,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1