Vánoce v Paříži a zámek Versailles: 12.12.2019 - 15.12.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká
Datum:12.12.2019 - 15.12.2019
Cena:12 790,-
Cena za osobu/pobyt

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do PAŘÍŽE, transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.

2. den zájezdu
PAŘÍŽ
, celodenní prohlídka hlavních pamětihodností historického města s průvodcem - Vítězný Oblouk, zářící Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité – moumentální katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura… Individuální volno, vánoční atmosféra a trhy, kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon a Sorbona. Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.

3. den zájezdu 
Po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €). Pro ty z vás, kdo nebudou chtít Versailles navštívit, individuální volno, muzea, nákupy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů např: Galerie Lafayette. V pozdních odpoledních hodinách společně navštívíme Invalidovnu a podvečerní nasvícenou Eiffelovu věž s vánočním dekorem.

4. den zájezdu 
Dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Paříž – Praha vč. letištních tax, 
 • příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, 
 • transfer z/na hotel, 
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 
 • 3x snídani formou bufetu, 
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 2900 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • odbavené zavazadlo do 20 kg - 1400 Kč, 
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč

Svozová místa

Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500)

Ubytování

Hotel*** v pařížské čtvrti Clichy, cca 1000 m od centrální Paříže. Snídaně formou bufetu, satelitní TV, Wi-Fi. Výhodou je i stanice metra před hotelem (50 m). V okolí hotelu se nachází plno obchodů, restaurací a úzkých typických pařížských uliček s jedinečnou atmosférou.

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž

 • výtah do 2. patra 16 € (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€)
 • výtah do 3. patra 25 € (dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€)
 • pěšky do 2. patra 10 € (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
 • pěšky + výtah do 3. patra 19 € (dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) 

bazilika Sacre-Coeur zdarma

Zámek Versailles 18 €
Versailles – hudební zahrady 8,50 € (dítě do 17 let 7,50 €)

Vítězný oblouk 12 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

Museum Orsay 12 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9€) 

Museum Louvre 15 €

Notre Dame – vnitřek zdarma 
Notre Dame – klenotnice 4 €

Invalidovna 12 €

St. Chapelle 10 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

Tour Montparnasse 18 €

Plavba lodí po Seině 15 €

Metro – jednotlivé jízdné 1,90 €
Metro – karnet 10 jízd 1,50 €/jedna jízda

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 €.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).