Vánoce v Paříži a zámek Versailles

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do PAŘÍŽE, transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.

2. den zájezdu
PAŘÍŽ, celodenní prohlídka hlavních pamětihodností historického města s průvodcem - Vítězný Oblouk, zářící Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité – moumentální katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura… Individuální volno, vánoční atmosféra a trhy, kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon a Sorbona. Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €). Pro ty z vás, kdo nebudou chtít Versailles navštívit, individuální volno, muzea, nákupy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů např: Galerie Lafayette. V pozdních odpoledních hodinách společně navštívíme Invalidovnu a podvečerní nasvícenou Eiffelovu věž s vánočním dekorem.

4. den zájezdu
Dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha vč. kabinového zavazadla
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením
 • 3x snídani formou bufetu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakultativní výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2 900 Kč
 • odbavení zavazadla do 20 kg 1 400 Kč
 • komplex.pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Ubytování

Hotel*** v pařížské čtvrti Clichy, cca 1000 m od centrální Paříže - prostorné 2lůžkové pokoje se sociálním zařízením. Snídaně formou bufetu, možnost snídaní i na pokoj, satelitní TV, Wi-Fi. Velkou výhodou je stanice metra před hotelem (50 m). V okolí hotelu se nachází plno obchodů, restaurací, ale i úzkých typických francouzských uliček s jedinečnou atmosférou.

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž – výtah do 3. patra 17€ (dítě 12-24 let 14,50€, dítě do 11 let 8€) 
Eiffelova věž – výtah do 2. patra 11€ (dítě 12-24 let 8,50€, dítě do 11 let 4€) 
Eiffelova věž – pěšky do 2. patra 7€ (dítě 12-24 let 5€, dítě do 11 let 3€) 
bazilika SacreCoeur 8-10 €
Museum Louvre 15 €
Museum Orsay 12 € (pro členy EU do 25 let 9€) 
Invalidovna 12 €
Vítězný oblouk 12 €
St. Chapelle 10 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) 
Pantheon 9,50 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
Notre Dame – vnitřek zdarma 
Notre Dame – klenotnice 4,00 €
Loď po Seině 14,00 €
zámek Versailles 18,00 €(vstupenka platí do královských apartmá, kaple, apartmá Dauphina, apartmá princezen, Zrcadlového sálu, zahrad a parku)
Versailles – hudební fontány 9,50 €
Metro – skupinové jízdné cca 1,80 € (předpokládáme 3-5 jízd metrem)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
29.11.2018 - 02.12.2018 Cena za osobu 12 790,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1