Salcburk - město adventu a termální wellness pod Alpami: 30.11.2019 - 01.12.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus
Datum:30.11.2019 - 01.12.2019
Cena:3 180,-
Cena za osobu/pobyt

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V časných ranních hodinách odjezd z republiky (Praha cca 6:00 hod). V poledne příjezd do vánočního SALCBURKU, prohlídka historického jádra (UNESCO), rozprostírajícího se mezi Mönchsberg (Mnišská hora) a řekou Salzach. Během prohlídky uvidíme náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, Residenzplatz se známou zvonkohrou, projdeme se nejmalebnější ulicí historického centra Getreidegasse s Mozartovým rodným domem aj. Samozřejmě neopomeneme navštívit "Ježíškův trh" na náměstí před Salcburským dómem a na Rezidenčním náměstí. Ochutnáme pečené kaštany, pražené mandle, horký punč nebo svařené víno. Trh byl společně s vánočními trhy ve Vídni, Paříži, Amsterdamu a Norimberku vyhlášen za jeden z nejkrásnějších v Evropě. Večer ubytování v hotelu u Berchtesgadenu s možností večeří. 

2. den zájezdu 
Dopolední program je volitelný – koupání a relaxace v termálních lázních BAD VIGAUN, nebo poznávání známého hornického městečka HALLEIN. Lázně Bad Vigaun, nedaleko Salcburku nabízí odpočinek a „znovuzrození“ v moderních bazénech, zásobovaných léčivou termální vodou o teplotě 34˚C z hlubinného pramene sv. Barbory. K dispozici jsou rovněž tradiční finské sauny, aroma parní lázně, parní solné lázně, infrakabiny aj. Velká panoramatická okna odkrývají výhledy na fascinující svět hor a ideálním způsobem tak přispívají k celkové pohodě a relaxaci. Město HALLEIN vstoupilo ve známost, vedle věhlasných solných dolů, také díky hudebnímu skladateli Františku Xaveru Gruberovi, který zde složil nejznámější vánoční píseň Tichá noc. Také v Halleinu najdeme v době vánoční překrásné adventní trhy. Odpoledne již společný program v SALCBURKU - Hellbrunnské adventní okouzlení, romantický, nápaditý a starodávně laděný trh na nádvoří Hellbrunnského zámku. Cesty lemované hořícími pochodněmi, čerstvé voňavé vánočním cukroví a obří adventní kalendář, to bude definitivní rozloučení se Salcburkem a následný odjezd domů. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (Praha 23:00 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • výlet do Halleinu (min. 10 účastníků)
 • 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • 1x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 600 Kč
 • 1x večeře o 2 chodech - 380 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 70 Kč 

Nástupní místa

Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Tábor, Benešov, České Budějovice, Olomouc (+250), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).