Milano - adventní víkend v Itálii

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MILANA - pulzující město Lombardie, město umění, designu a světové módy. Transfer na ubytování do hotelu. Následuje prohlídka Piazza Duomo se slavnou gotickou katedrálou Duomo, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět i Alpy, obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. – zde můžeme v Il. Salotto ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně, budova Pinacoteca di Brera – jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny, Rafaela, Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. Vánoční atmosféra historického centra, individuální volno, návrat na hotel. 

2. den zájezdu 
Navštívíme Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, světoznámá muzea např: Museo d´ Arte Antica a známé vánoční trhy před zámkem. Ochutnáme Panettone, vždyť Vánoce v Itálii a Panettone jsou jedno. Navštívíme Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky všech proslulých módních návrhářů. Individuální volno k procházkám a nákupům v pavoučích sítích úzkých, dlážděných milánských ulic. 

3. den zájezdu
Ráno odjedeme k milánskému FIERAMILANO, kde navštívíme světové Vánoční trhy řemesel, lidové tradice, krása řemesel, vystavovatelé ze 130 zemí celého světa, přes 3000 expozic, originální vánoční dárky, italská káva, tropické koktejly. Ponoříme se do vůní francouzských parfémů, chuťové buňky budeme rozmazlovat pokrmy s indickým kořením, zaposloucháme se do rytmu bubnů Senegalců, meditační náladu nasajeme u tibetského domu nebo koupíme svetřík z vyhlášeného kašmíru. Pro ty z vás, kdo nechtějí na Vánoční trhy, individuální volno v Miláně, bohaté možnosti nákupů, návštěvy muzeí a galerií. Obchody a butiky všech proslulých módních návrhářů – milánský Fashion district.

4. den zájezdu
Dokončíme prohlídku města s průvodcem - divadelní muzeum v La Scala, honosné paláce, slavné kostely vč. chrámu sv. Ambrože. Individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Milano - Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti
 • transfer z/na hotel
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu (cca 4-5 EUR/os./den)
 • městskou dopravu
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 2200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč,
 • odbavené zavazadlo do 20 kg - 1200 Kč

Pro zájemce možnost zajištění prohlídky fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie – cena 550 Kč, nutná velmi včasná rezervace min. 2 měsíce před odletem, bližší info v CA.

Svozová místa

Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500)

Orientační ceny vstupného

Milán Duomo zdarma
Milán Duomo - fotografování 2 €
Milán Duomo - střešní terasa s výtahem, muzeum, archeologická část 12 €
Milán Duomo - terasa (pěšky) 7 €

Milán La Scala (prohlídka) 6 €

Milán Pinacoteca di Brera 6 €

Milán Castello Sforzesco 5 €

Milán Muzeu umění a Museo del Novecento 10 €

Milán Palazzo Reale de Duomo 14 €

Milán metro 1,50 € (90 minut), 4,50 € (celodenní) 

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy a kapesné cca 80 €.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
28.11.2019 - 01.12.2019 Cena za osobu 10 990,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1