Královský Krakov a barokní Wroclaw: 07.12.2019 - 08.12.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus
Datum:07.12.2019 - 08.12.2019
Cena:2 290,-
Cena za osobu/pobyt

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách. První zastávkou bude SWIDNICA, rodiště 3. manželky Karla IV. Anny Svídnické, dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO). Prohlídka města WROCLAW, které je často přezdívané „polské Benátky“. Krásné město ležící na 10 ostrovech propojených téměř 100 mostů, historické jádro (UNESCO), náměstí Rynek, pestrobarevné štítové domy, gotická radnice, Piwnica Šwidnicka, zde popíjel prý pivo i Chopin, Goethe či Chaplin aj. vánoční atmosféra, rozzářené město, krajové speciality, trhy a nádherná výzdoba. Odjezd na ubytování.

2. den zájezdu
Adventní KRAKOV (UNESCO), prohlídka královského města. Procházka Starým městem - Královská cesta, návštěva Sukiennice, bývalá židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) a turistický magnet - pahorek Wawel s impozantním Královským zámkem, místo korunovace polských králů. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 1x ubytování - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 1x snídani formou bufetu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj - 400 Kč 
  • 1x večeře - 300 Kč 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 70 Kč

Nástupní místa

Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).