Bratislava a Budapešť - vánoční trhy a termály Velký Meder: 13.12.2019 - 15.12.2019

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus
Datum:13.12.2019 - 15.12.2019
Cena:3 790,-
Cena za osobu/pobyt

Ceny

Kód Položka Cena
Cena za osobu 3 790,-
Cena za osobu 3 790,-

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách z republiky do BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z keramiky, vrbových proutků, včelího vosku ale i klobásy, kapustnice aj. Nocleh v Bratislavě. 

2. den zájezdu
Celodenní výlet do vánoční BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo luxusní secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování. 

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu. (Celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj - 700 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 90 Kč

Nástupní místa

Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Orientační ceny vstupného

Velký Meder
celodenní vstupné do termálního koupaliště cca 10 € 

Bratislava
Katedrála Sv. Martina 2,5 € 
vláček městem 8 € 
Bratislavský hrad okruh A 5 € 
Bratislavský hrad okruh B - Klenotnice 2 € 

Budapešť
Parlament cca 2400 HUF
Historické muzeum cca 800 HUF
Národní galerie cca 1100 HUF
Ludwigowa muzea cca 700 HUF
Matyášův chrám 1000 HUF
Bazilika sv. Štěpána 350 HUF
Rybářská bašta 700 HUF

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 € a cca 2500 HUF.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
06.12.2019 - 08.12.2019 Cena za osobu 3 790,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1