Adventní Romantická cesta Německa - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách (Praha 7:00 hod) přes Karlovy Vary do nejstaršího českého města CHEB. Původně říšské svobodné město má rozhodně co nabídnout, Chebský hrad, středověké kupecké domy - Špalíček, fascinující gotické kostely. A to vše navíc oděno do předvánoční atmosféry – vánoční trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Odjezd do Německa, odpoledne BAMBERG. Historické centrum města (UNESCO) bývá přezdíváno jako Francký Řím, či Malé Benátky. V době Vánoc se staré město promění v jednu velkou pěší zónu s vánočními trhy. Vedle tradičního punče by bylo hříchem neochutnat zdejší vyhlášené pivo Rauchbier. Ubytování v hotelu s možností večeře.

2. den zájezdu
Po snídani procházka vánočně oděným městem WÜRZBURG (UNESCO), kde začíná známá Romantická cesta. Po této budeme dále pokračovat do kouzelného městečka ROHTENBURG, dokonalý skanzen středověkých uliček obehnaných městským opevněním. Kulisy středověkého města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru. Odpoledne město DINKELSBÜHL. Nejkouzelnější středověké město Romantické cesty s dokonale zachovaným městským opevněním s věžemi. Vánoční trhy v historickém centru s množstvím tradičních pochutin a místních výrobků. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (Praha 23:00 hod).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj - 490 Kč
  • 1x večeře o 3 chodech - 350 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 70 Kč

Nástupní místa

Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
07.12.2019 - 08.12.2019 Cena za osobu 3 130,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1