Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem - Královská cesta - Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. Ubytování.

2. den zájezdu
Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet - pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 1x ubytování u Krakova - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenství
 • 1x snídani formou bufetu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 400 Kč
 • 1x večeře - 300 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 70 Kč 
 • Povinný příplatek za nástup v Brně - 200 Kč

Nástupní místa

Praha (+ 400), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (+ 200), Olomouc (+ 250), Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Orientační ceny vstupného

Krakov - Katedrála Wawel zdarma
Krakov - Wawel královské komnaty 18 
Krakov - Wawel zbrojnice + klenotnice 18
Krakov - Katedrální muzeum + krypta, zvonice 12
Krakov - Stará Synagoga 10 

Wieliczka - solný důl, skupinová prohlídka 89 dospělý, 69 dítě nebo student

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 150 PLN.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
30.11.2019 - 01.12.2019 Cena za osobu 2 290,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1