Advent v Paříži a zámek Versailles

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE s adventní atmosférou, vánoční dekorace, miliony žárovek, 150 km vyzdobených ulic, 180 km světelných řetězů a „Sapin de Noël“. Historické centrum na ostrově La Cité – majestátní Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, proslavená románem Victora Huga "Zvoník u matky boží", Prefektura, Justiční palác, dále shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles s kouzelnou světelnou výzdobou, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do čtvrti Montmartre. Individuální volno - večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre, poslední zdejší mlýn Moulin de la Galette.

3. den zájezdu
Návštěva VERSAILLES - prohlídka nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, královské rezidence Ludvíka XIV. Odpoledne vánoční atmosféra historické Paříže, vánoční trhy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů jako Galerie Lafayette, individuální volno, posezení v typických pařížských kavárničkách, možnost návštěvy Louvru nebo dalších muzeí. V podvečer umělecká atmosféra vánočního Montmartru, krásný výhled na Paříž, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur

4. den zájezdu 
Adventní atmosféra Paříže, Invalidovna, dominanta města Eiffelova věž s vánočním dekorem, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, svátečně vyzdobená třída Champs Elysées, nádherné osvětlení zkrášluje již tak krásný bulvár, vánoční trhy, náměstí Svornosti (Place de la Concorde), svařené víno (vin chaud) pečené kaštany nebo symbol francouzských vánoc – piškotová roláda ve tvaru polínka. Na závěr podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 1990 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 180 Kč

Nástupní místa

Praha, Poděbrady, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (250), Ostrava (500), Hranice (500), Zábřeh na Moravě (500), Lanškroun (150), Ústí nad Orlicí (150), Česká Třebová (150)

Ubytování

hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání té pravé atmosféry města.

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž

 • výtah do 2. patra 16 € (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€)
 • výtah do 3. patra 25 €(dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€)
 • pěšky do 2. patra 10 € (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
 • pěšky + výtah do 3. patra 19 €(dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) 

bazilika Sacre-Coeur zdarma

Museum Louvre 15 €

Museum Orsay 12 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9€) 

Invalidovna 12 €

Vítězný oblouk 12 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

St. Chapelle 10 €

Pantheon 9 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)

Notre Dame – vnitřek zdarma
Notre Dame – klenotnice 4 €

Montparnasse 18 € (student 15, dítě do 11 let 9,50)

Plavba lodí po Seině 15 €

Zámek Versailles 18 €
Versailles – hudební zahrady 8,50 € (dítě do 17 let 7,50)

Metro – jednotlivé jízdné 1,90 €
Metro – karnet 10 jízd 1,50 €/jedna jízda (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Kapesné

Na vstupné doporučujeme částku ve výši 140 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
04.12.2019 - 08.12.2019 Cena za osobu 5 990,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1