Advent v Paříži a zámek Versailles

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE s adventní atmosférou, vánoční dekorace, miliony žárovek, 150 km vyzdobených ulic, 180 km světelných řetězů a „Sapin de Noël“. Historické centrum na ostrově La Cité – majestátní Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, proslavená románem Victora Huga "Zvoník u matky boží", Prefektura, Justiční palác, dále shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles s kouzelnou světelnou výzdobou, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do čtvrti Montmartre. Individuální volno - večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre, poslední zdejší mlýn Moulin de la Galette.

3. den zájezdu
Návštěva VERSAILLES - prohlídka nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, královské rezidence Ludvíka XIV. Odpoledne vánoční atmosféra historické Paříže, vánoční trhy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů jako Galerie Lafayette, individuální volno, posezení v typických pařížských kavárničkách, možnost návštěvy Louvru nebo dalších muzeí. V podvečer umělecká atmosféra vánočního Montmartru, krásný výhled na Paříž, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur. 

4. den zájezdu
Adventní atmosféra Paříže, Invalidovna, dominanta města Eiffelova věž s vánočním dekorem, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, svátečně vyzdobená třída Champs Elysées, nádherné osvětlení zkrášluje již tak krásný bulvár, vánoční trhy, náměstí Svornosti (Place de la Concorde), svařené víno (vin chaud) pečené kaštany nebo symbol francouzských vánoc – piškotová roláda ve tvaru polínka. Na závěr podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani 
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. výlety
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1 890 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Eiffelova věž – výtah do 3. patra 17€ (dítě 12-24 let 14,50€, dítě do 11 let 8€) 
Eiffelova věž – výtah do 2. patra 11€ (dítě 12-24 let 8,50€, dítě do 11 let 4€) 
Eiffelova věž – pěšky do 2. patra 7€ (dítě 12-24 let 5€, dítě do 11 let 3€) 
bazilika SacreCoeur 8-10 €
Museum Louvre 15 €
Museum Orsay 12 € (pro členy EU do 25 let 9€) 
Invalidovna 12 €
Vítězný oblouk 12 €
St. Chapelle 10 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) 
Pantheon 9,50 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
Notre Dame – vnitřek zdarma 
Notre Dame – klenotnice 4,00 €
Loď po Seině 14,00 €
zámek Versailles 18,00 €(vstupenka platí do královských apartmá, kaple, apartmá Dauphina, apartmá princezen, Zrcadlového sálu, zahrad a parku)
Versailles – hudební fontány 9,50 €
Metro – skupinové jízdné cca 1,80 € (předpokládáme 3-5 jízd metrem)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
05.12.2018 - 09.12.2018 Cena za osobu 5 990,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1