Divoká krása Korsiky - letecky

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den
Odlet z Prahy na Korsiku (dle letového řádu přímým letem nebo s přestupem), transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře, individuální volno, nocleh. 

2. den
Po snídani prohlídka bývalého hlavního města – Bastie založené ve 14. století janovským guvernérem. Náměstí Saint Nicolas, nejstarší část Terra Vecchia se dvěma kaplemi, starý přístav Vieux Port a nad ním tyčící se citadela. Odjezd do Corte - „srdce Korsiky“ ležícího mezi žulovými horami. Dominantou města je pevnost na skále z roku 1419 nazývána „Orlí hnízdo“, první a jediná univerzita postavená v roce 1765, Paoliho náměstí, kostel Zvěstování s ručně vyřezávanou kazatelnou, Národní palác, korsické muzeum a další. Možnost vyjížďky vláčkem k citadele, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 

3. den
Po snídani přejezd centrální částí ostrova přes Larone Pass, s úžasnými panoramaty okolních horských velikánů, do oblasti horského průsmyku Bavella s překrásnými scenériemi skalních věží – tzv. jehel k jižnímu pobřeží do Porto Vecchio nazývaného městem soli. Zdejší pláže jsou považovány za jedny z nejkrásnějších na světě - možnost koupání. Centrum města tvoří náměstí s citadelou s krásným výhledem na záliv, pevnost na 250 metrů vysoké skále či nejmenší románská kaple ostrova. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 

4. den
Po snídani odjezd do Bonifacia – města postaveného na bílých vápencových útesech až 80 metrů vysokých. Městská citadelapostavenároku 833 hrabětem Bonifacio, janovské obranné hradby z 11.-13. století, schodiště na křídové skále z 15. století – Escalier du Roi d´ Aragona zpřístupňující komplex jeskyní pod městem. Odpoledne odjezd přes Sartene – typické korsické městečko opředené legendami o pirátech a Propriano – rybářská vesnice s janovskou věží, se zastávkami do Ajaccia na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 

5. den
Po snídani prohlídka hlavního města Korsiky – Ajaccia  rodiště nejslavnějšího Korsičana – Napoleona Bonaparte s mnoha jeho sochami, náměstí Place Foch v srdci starého Ajaccia, Napoleonův rodný dům, Musée Capitelu, citadela, muzeum Feschse vzácnými uměleckými předměty dovezenými francouzskou armádou, malbami mj. Raphaela, Botticelliho, rodinná hrobka rodu Bonapartů – Chapelle Impériale. Přejezd do korsicko-řeckého městečka Cargese s řeckými a latinskými kostely, vyhlídkovou věží Tour Génoise či Dolme Paomia – krátká zastávka. Odjezd do oblasti Calanche de Piana – unikátní oblast se skalisky z červené žuly. Celá oblast je na seznamu UNESCO, skalní útvary připomínají postavy či zvířata s rostoucím divokým orchidejemi. Porto - malebné městečko v zátoce sevřené mezi skalami se vzácnou faunou a flórou. Prohlídka městečka s průvodcem – přístav, mořské akvárium, janovská strážní věž z 16. století a spoustou kaváren s typickým korsickým vínem nebo možnost koupání. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 

6. den
Po snídani přejezd nejzajímavější části Korsiky podél pobřeží a vnitrozemím do Calvi - původně malá rybářská vesnička a od 13. století velký janovský přístav. Prohlídka města s průvodcem - přístavní promenáda Quai Landry, citadela a středověká pozorovatelna Tour du Sel, náměstí Kryštofa Kolumba, staré město a pevnost z roku 1268, katedrála St-Jean-Baptiste… Odpoledne návštěva historických vesnic v oblasti – např. Pigna  označována jako jedna z nejkrásnějších francouzských vesnic, Corbara, založená roku 816 jedním z římských princů v exilu, s kaplí Panny Marie Bolestnéna místě bývalé pevnosti na skále, i klášter Sv. Domenica... Aregno - osídlení již z doby římské s několika zajímavými kostely – např. Saint-Antoine-Abbe s vysokou okrovou zvonicí a růžovým průčelím s pruhy nebo kaple San Quilicu z 10. století. Odjezd na ubytování v oblasti Calvi, fakultativně večeře, nocleh. 

7. den
Po snídani přejezd na severní pobřeží k úpatí pohoří Balagne do města L´lle Rousse pojmenované podle nedalekých žulových ostrůvků okrové barvy, nejmladší město ostrova založené roku 1758 Pasqualem Paolinim. Prohlídka starého centra města s dlážděnými ulicemi, kostelem La Miséricorde, zřícenina hradu z 18. století, strážní věž z 15. století nebo maják ostrova Pietra. Přejezd do „malého Saint Tropéz“ - St. Florent, prohlídka rybářského městečka s přístavem, malebnými uličkami a janovskou věží. Městečko Patrimonia – centrum vinařské oblasti Korsiky, obklopené olivovníky a vinicemi a kostelem Englise St-Martin.Přejezd na nejdivočejší část ostrova – Cap Corse. Jedná se o 40 kilometrů dlouhý výběžek do Ligurského moře až do 19. století odříznutý od ostrova, nejdříve osídlená oblast s kostelíky a malebnými vesničkami vystavěnými na skalách. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 

8. den
Po snídani individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha-Korsika-Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
  • 7 noclehů v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
  • transfery dle programu
  • služby průvodce
  • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • vstupy do památkových objektů
  • místní pobytovou taxu

Důležité informace

Fakultativní služby

  • příplatek za jednolůžkový pokoj - 6 990,- Kč
  • 7 večeří - 3 990,- Kč

Informace

Minimální počet pro realizaci je 30 osob. Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře CK Čedok a.s. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
24.08.2019 - 31.08.2019 Cena za osobu 28 590,- Objednat Detail
< >
1