Vídeň - kouzlo adventu, zámek Schönbrunn, Belvedere a Hofburg

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Autobus

Ceny

Kód Položka Cena
Cena za zájezd 2 190,-
Cena za zájezd 2 190,-

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v ranních hodinách do vánoční VÍDNĚ (UNESCO). Návštěvu rakouské metropole zahájíme pěším okruhem po slavné Ringstrasse - majestátní budova Opery, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí ve Vídni, Figarohaus, monumentální Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, HOFBURG - bývalá císařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, Vídeňský vánoční trh před Novou radnicí - individuální volno, vánoční atmosféra, známý srdíčkový strom, horký punč, neodolatelná vůně pečených kaštanů a jablek.

2. den zájezdu:
Po snídani navštívíme předvánočně vyzdobený zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), vnitřní vybavení ve stylu rokoka s překrásnými interiéry, exteriéry nás okouzlí zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční výrobky ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček. S Vídní se rozloučíme u barokního zámku BELVEDERE - okouzlující vánoční vesnička, vánoční pochoutky, řemeslné výrobky i leccos k duchovnímu prožitku Vánoc. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu Ibis** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Důležité informace

Fakultativní příplatek

  • 1lůžkový pokoj 680 Kč
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

Informace

Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).
Tento zájezd pořádá partnerská cestovní kancelář Redok.

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
16.12.2017 - 17.12.2017 Cena za zájezd (1 os.) 2 190,- Objednat Detail
< >
1