najdete nás na facebooku

Přepravní podmínky

 

Přepravní podmínky

MOBY S.p.A. - Itálie

Od data vydání lodních lístků Moby Lines, kde cestující s autem udá své jméno, které je zapsáno v lodním lístku, akceptuje Všeobecné přepravní podmínky spojené se zemí původu lodě. Současně akceptuje lodní řád, pravidla a zvláštní ustanovení Všeobecných přepravních podmínek společnosti MOBY S.p.A., Via Conservatorio, 17 - 20122 Milano - Itálie (C.F. 04846130633-P.I.13301990159). Tyto podmínky mohou být konzultovány v kancelářích lodní společnosti, kancelářích spolupracujících s touto společností nebo v přístavních kancelářích.

1) NALODĚNÍ - Pasažéři cestující dopravním prostředkem se musí přihlásit nejméně 90 minut před odplutím v přístavní kanceláři Moby Lines, pěší pasažéři potom nejméně 30 minut před odplutím. Pasažéři, kteří se nepřihláší v kanceláři v těchto časových lhůtách, ztrácejí garanci místa na lodi, i když mají rezervaci.

2) KABINY A SEDADLA - Cestující, kteří mají rezervaci kabin nebo sedadel, se musí po nalodění co nejdříve dostavit na recepci lodě a svoji rezervaci potvrdit. Neučiní-li tak nejpozději 90 minut po odplutí, ztrácí nárok na rezervovaná místa, která jsou pak nabídnuta cestujícím na čekací listině.

3) ZTRÁTA LÍSTKU - Při ztrátě nebo krádeži lodního lístku musí být tato skutečnost neprodleně oznámena CK. Náhradní lodní lístek lze vydat až po opětovném zaplacení.

4) DOMÁCÍ ZVÍŘATA - Domácí zvířata musí být rezervována předem. Psi musí mít náhubek a musí být na vodítku. Pohyb domácích zvířat je omezen na externí paluby nebo určené boudy, pokud jsou k dispozici, a to až do vylodění. Nejsou povoleni v kabinách, salóncích, dětských koutcích a společnéých prostorách.
Rádi bychom připomněli, že zahraniční orgány mohou požádat o předložení platných dokladů jako je evropský pas, lékařské potvrzení a očkovací průkaze pro vašeho domácího mazlíčka (očkování proti vzteklině musí být provedeno nejméně 30 dnů před datem odjezdu).

5) STORNO PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ REZERVACE

Korsika a Sardinie

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

    ▪    více než 30 dnů před datem odplutí 10 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 29 dnů 48 hodin před datem odplutí 20 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 48 hodin do 1 hodiny před odplutím 50 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    storno bez dřívějšího oznámení 75 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    po uplynutí 1 hodiny před vyplutím nebo nenastoupení cesty 100 % z celkové ceny lodních lístků

Elba

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

    ▪    více než 30 dnů před datem odplutí 10 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    od 29 až 10 dnů před datem odplutí 20 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    méně jak 10 dnů před vyplutím nebo nenastoupení cesty 100 % z celkové ceny lodních lístků

    ▪    Výše uvedené storno podmínky platí i při částečném stornu. Pro výpočet storno poplatků platí datum odjezdu.

POZOR: U lodního lístku typu MOBY PEX nebo MOBY PEX CAMPER je storno poplatek 100 %.

6) ZMĚNA REZERVACE - Při každé změně ve vystaveném lodním lístku si lodní společnost účtuje poplatek ve výši 10 €. U lodních lístků typu SuperPex, MobyPex a Autotarif za 1 € jsou změny možné za poplatek ve výši 10 € na linkách na Korsiku a 20 € na linkách na Sardinii za každou změnu v lodním lístku za jednu cestu a za předpokladu, že ve změněném přejezdu ještě není zvýhodněný tarif vyprodán. V případě, že je SuperPex, MobyPex nebo Autotarif za 1 € již vyprodán, uhradí cestující doplatek do ceny lodního lístku dle jednotlivých tarifů ceníku + 10 nebo 20 € za každou změnu za přejezd. Lodní lístky SuperPex, MobyPex a Autotarif za 1 € jsou nepřenosné a neproplatitelné pokud nebyly použity. Lodní lístky SuperPex, MobyPex a auto za Autotarif za 1 € jsou prodávány do vyčerpání kapacity tohoto druhu lodních lístků. Jejich počet je omezen.

Změny nelze provádět u vystavených lodních lístků na Elbu a mezi Korsikou a Sardinií.

7) PLATNOST LODNÍCH LÍSTKŮ - Lodní lístek je platný pro osoby, na jejichž jména je vystavený, nepřenosný a platný pouze pro konkrétní termíny a přejezdy. Cestující je povinen mít platný lodní lístek stále u sebe a předložit jej na požádání kterékoliv oprávněné osobě (zaměstnanci lodní společnosti). Pokud tak neučiní nebo budou shledány v lodním lístku jakékoli nesrovnalosti v osobách nebo dopravním prostředku, musí cestující zaplatit 50% z ceny jízdného, aby se zabránilo případným ztrátám lodní společnosti. Při chybně uvedené délce nebo výšce dopravního prostředku může být vozidlo zařazeno na čekací list a nalodění odepřeno.

8) LODNÍ ŘÁD - Společnost Moby Lines si ponechává právo na změnu lodí, časů odjezdů a cen. Příjezdy a odjezdy jsou kalkulovány podle vzdálenosti jednotlivých přístavů . Lodní společnost neodpovídá za zpoždění linek z důvodu přístavního provozu nebo vinou nepříznivého počasí.